Nový priestor asociácie bod.K7 sa stal na prelome apríla a mája 2022 miestom pre tvorbu nového medzinárodného diela #generation(s). Prvé uvedenie medzigeneračného diela profesionálnych umelcov z francúzskeho zoskupenia Le Cri Dévot a dnešného pokolenia tínedžerov vo forme work in progress bolo uvedené 7. 5. 2022 o 19.00 v bode.K7 v Nitre.

Umelci počas dvojtýždňovej rezidencie nielen v Nitre, ale aj v Sansepolcro (IT), Göteborgu (SE), Lozère (FR), Montreale (CA). Projekt má nastaviť zrkadlo a konfrontovať týchto mladých ľudí, ktorí sa narodili v „prepojenom“ svete. Vo svete, v ktorom sa pohybujú ako nikdy predtým, v priestore bez hraníc, v Európe, kde sa kultúrne zbližovanie zintenzívňuje. Má ich inšpirovať a motivovať k vyjadreniu sa ku konkrétnym spoločenským otázkam – napríklad hnutia #metoo a blacklivesmatter, zákon manželstva pre všetkých, konšpiračné teórie, kyberšikana a globálne otepľovanie.

Tento „medzigeneračný crossover“ má umožniť mladým ľuďom oslobodiť svoje slová, rozžiariť ich a pomôcť tak prelomiť prípadné predsudky, ktoré môžu mať dospelí o tínedžeroch.

Ako zasahujú tieto témy do ich každodenného života, ako sa dotýkajú ich komfortnej zóny a ako sa s nimi vyrovnávajú? Čo majú spoločné postrehy tínedžerov zo Slovenska, Francúzska, Talianska, Švédska?

Rezidencia bola súčasťou medzinárodného projektu Be SpectACTive!, ktorý vznikol v decembri 2014. Ide o rozsiahly projekt celoeurópskej spolupráce podporený programom Európskej únie Kreatívna Európa. Zameriava sa na sféru múzických umení, v ktorej sa usiluje podporiť aktívnu participáciu a zapájanie publika do kreatívnych procesov prostredníctvom umeleckej tvorby.

Viac informácií o projekte #generation(s): https://www.lecridevot.org/generation-s