Hlavný organizátor

Asociácia Divadelná Nitra

Hlavní spoluorganizátori

Nitriansky samosprávny kraj
Mesto Nitra
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava
Národné divadlo Košice
Tabačka Kulturfabrik Košice

Slovenské národné divadlo Bratislava a Národné divadlo Košice sú štátnymi príspevkovými organizáciami zriadenými Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.