Reprezentatívna dvojjazyčná (slovensko-anglická) publikácia  o divadle a osobnostiach, ktoré tento výnimočný festival sprevádzali na jeho ceste. Publikácia ponúka textovú a vizuálnu dokumentáciu štvrťstoročia existencie najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku. Prináša unikátny príbeh o divadle a myslení divadlom – je záznamom vzácnych okamihov, myšlienok, postrehov, posolstiev v textoch osobností súčasného európskeho divadla, ktoré vznikli exkluzívne pre túto knihu. Čitateľ z radov odbornej i laickej verejnosti má možnosť kochať sa krásou myšlienok, ale aj krásou obrazov zachytených vo fotografiách najvýznamnejších inscenácií v histórii festivalu.

 

 

Obsah:

  • odborná štúdia teatrologičky Sone Šimkovej
  • 35 odpovedí osobností súčasného divadla napísaných špeciálne pre publikáciu
  • rozhovor s riaditeľkou festivalu Darinou Károvou
  • fakty a čísla o festivalových ročníkoch
  • takmer 100 fotografií z inscenácií a atmosféry festivalu

Vydala: Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav Bratislava v septembri 2016
Zostavovateľka, odborná redaktorka, vedúca redaktorka za ADN, editoriál:© Romana Štorková Maliti
Štúdia: Soňa Šimková
Rozhovor: Darina Kárová, otázky a komentáre Romana Štorková Maliti, Martina Vannayová
Anketa divadelných osobností: Lilia Abadžijevová, Róbert Alföldi, Marián Amsler, Zoltán Balázs, Rastislav Ballek, Clemens Bechtel, Stéphane Braunschweig, Ľubomír Burgr, Gianina Cărbunariu, Emma Dante, Marcial Di Fonzo Bo, Iveta Ditte Jurčová, Declan Donnelan, Herbert Fritsch, Kama Ginkas, Lizbeth Gruwez, Sebastian Horvat, Bobo Jelčić, Jan Klata, Nikolay Koľada, Oskaras Koršunovas, Iztok Kovač, Miroslav Krobot, Dimitry Krymov, Éric Lacascade, Jan Lauwers, David Maayan, Agnieszka Olsten, David Parker, Béla Pintér, Alan Platel, Milo Rau, Ondrej Spišák, Dušan Vicen
Preklad z anglického jazyka: © Ivan Lacko
Preklady z iných jazykov:Martina Filinová, Elena Flašková, John Freedman, Monika Gritti, Igor Hochel, Maja Hriešik, Mária Kusá, Eva Maliti Fraňová, Martina Vannayová
Fotografie inscenácií: ©Ctibor Bachratý, ©Archív ADN, ©Táňa Hojčová; ©Pavol Koval; ©Dmitry Majvejev; ©JU-Ostkreutz; ©Anmar Taha & Josephine Gray
Dokumentárne fotografie: František Kolář, Collavino
Jazyková redaktorka a súpisy festivalových ročníkov: Lujza Bakošová
Proofreading angličtina: Donald Spatz
Výber fotografií: Darina Kárová a Lujza Bakošová
Grafický dizajn a zalomenie: Mária Rojko

Publikácia je dostupná v štátnych, ústredných, univerzitných a krajských knižniciach na Slovensku, na Divadelných ústavoch v Bratislave a Prahe, kúpiť si ju možno v Informačnom centre Prospero Divadelného ústavu Bratislava a v priestoroch Asociácie Divadelná Nitra.