Podujatie realizované od roku 2019 ako súčasť Noci divadiel vo forme živého i digitálneho podujatia (v roku 2020 len online). V roku 2020 bol v online forme prezentovaný záverečný výstup projektu Collection of Spectators autorky Raquel André. Súčasťou bola aj online diskusia. Predchádzala mu niekoľkotýždňová komunikácia na diaľku s divákmi z 15 rôznych krajín, ktorí reagovali na zadávané úlohy a otázky. Prostredníctvom týchto úloh odkrývali tajomstvo svojich zážitkov s umením, ktoré ich poznačili. Odkryli svoje najsilnejšie spomienky na umenie, či odpovedali na to, aké to je byť v úlohe diváka.

Odpovede na tieto otázky divákov z rôznych krajín Európy ponúka unikátna „zbierka“ / archív divákov a ich zážitkov s umením.

Navštíviť ju môžete na: www.colectionofspectators.com