Vedenie

Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. – predsedníčka
Darina Kárová – výkonná riaditeľka
Mgr.art Ján Šimko, PhD. – podpredseda

Členovia

PaedDr. Lujza Bakošová
Mgr. Slavka Civáňová, PhD.
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.
Mgr. Katarína Figula Dudáková
Darina Kárová
Mgr. art. Ján Šimko, PhD.
Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.

Asociácia