Multižánrové dielo s pracovným názvom Zelená je tráva vzniká pod vedením Petry Fornayovej. Jej projekt zaujal najväčšmi spomedzi vyše desiatky prihlásených námetov počas otvorenej výzvy Asociácie Divadelná Nitra v lete 2019. Asociácia týmto projektom napĺňa svoju ambíciu podporovať slovenských umelcov v medzinárodnej tvorbe a dlhodobo prispievať k ich etablovaniu sa na európskej scéne.

Petra Fornayová, ktorá už má skúsenosti s participáciou profesionálov a laikov a ich prepájaním, sa tentoraz púšťa do širšieho experimentovania s rôznymi spôsobmi zapájania publika. S lokálnymi obyvateľmi nielen na Slovensku, ale i v Slovinsku, Belgicku a Írsku bude vytvárať novú inscenáciu počas troch rezidenčných pobytov. Tie jej umožnia zber materiálu a obohatia projekt o odlišný kultúrny, sociálny a politický kontext danej krajiny.

Pod vedením Petry Fornayovej sa na scéne predstavia performeri Silvia Sviteková a Vlado Zboroň, vizuálne prostredie inscenácie vytvorí výtvarník a multimediálny umelec Jakub Pišek, o texty a dramaturgiu sa postará Peter Šulej, o hudbu Fero Király. Celý tvorivý tím sa súčasne podieľa aj na výskume a tvorbe.

Výsledky procesu skúšania na Slovensku a Slovinsku predstavila Petra Fornayová so svojimi kolegami na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2020 vo forme work in progress.

Na vzniku inscenácie sa podieľajú zahraniční partneri: Dublin Theatre Festival (Írsko), Plesni Teater Ljubljana (Slovinsko) a Kunstencentrum Buda (Kortrijk, Belgicko).