Asociácia Divadelná Nitra bola do projektu Be SpectACTive! oslovená vzhľadom na umelecké úspechy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ako aj projekty, ktoré realizuje v oblasti rozvoja publika. Vo svojich zámeroch sprostredkovávať umenie verejnosti pokračuje aj v projekte Be SpectACTive!, pričom sa posúva ešte bližšie k participácii, spolutvorbe a participatívnej dramaturgii.

Jeho početné výstupy sledujú cieľ aktivizovať nitrianskeho diváka, vyvolať účasť občanov na kultúrnom dianí v meste, vzdelávať ho v oblasti kultúry a rozvíjať komunitný život. Asociácia si kladie za cieľ etablovať Nitru na mape moderných kreatívnych miest Európy, nasledujúc koncepciu „eventful cities“.

„Našou dlhodobou snahou je formovať aktívnych Nitrianky a Nitranov, ktorí pociťujú zodpovednosť za to, čo sa deje v ich meste. Veľkým benefitom projektu je, že napriek svojej lokálnej orientácii nie je v žiadnom prípade lokálne uzavretý. Naopak, prináša translokálne prepojenia prostredníctvom širokej siete partnerov i vďaka medzinárodnému zameraniu festivalu Divadelná Nitra,“ zhrnula poslanie projektu jeho manažérka Anna Šimončičová.
Hlavné výstupy projektu:
• Divácka programová rada a participatívny výber programu festivalu – 9 inscenácií spoluvybraných divákmi, ktoré boli prezentované na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2019 a 2020;
• participatívna inscenácia slovenských tvorcov v spolupráci s 3 zahraničnými partnermi – Zelená je tráva, Petra Fornayová a kol. – v procese
• tínedžerská tanečná inscenácia Ikarus, Marie Gourdain a kol. – v procese
• hostenie zahraničných kreatívnych rezidencií v Nitre – IT Context, Alessandro Carboni, december 2019, FR #Generation(s) – Le Cri Dévot;
• Noc aktívneho publika – 16. novembra 2019, 21. novembra 2020;
• networking, zahraničné mobility, stretnutia siete v Nitre;
• výskum práce s publikom;
a ďalšie.

Pre viac informácií kontaktujte manažérku projektu:
Anna Šimončičová, 0944 263 793, anna@nitrafest.sk

    

Hlavní partneri projektu

              

Základná umelecká škola J. Rosinského, Plesni, Dublin, Buda, CapoTrave / Kilowatt, Domino, Bakelit