Kreatívna rezidencia 
talianského umeleckého tímu pod vedením Alessandra Carboniho sa uskutočnila v termíne od 1. do 13. decembra 2019 v Nitre. Jej výsledkom bude interdisciplinárna inscenácia Context s premiérou v júli 2020. Počas dvoch dní rezidencie umelci pracovali s Nitranmi (alebo ľuďmi pracujúcimi, študujúcimi v Nitre alebo okolí) na základe workshopu. V závere predstavili výsledné dielo „work in progress“ účastníkom i verejnosti. Počas rezidencie mali možnosť účastníci s umeleckým tímom vytvárať jednu časť medzinárodnej inscenácie. Pritom ich hlavnou úlohou bolo pomôcť zdokumentovať Nitru, ich vzťah k mestu a ďalšie územné špecifiká. V závere im umelci predstavili spoločný výsledok pobytu v Nitre.

Inscenácia Context vzniká v spolupráci so zahraničnými partnermi CapoTrave / Kilowatt (IT), Bakelit M. A. C. (HU), Domino Udruge (HR) a predstavuje súčasť medzinárodného projektu Be SpectACTive!.

 

Alessandro Carboni

už niekoľko rokov sa venuje presahom medzi vizuálnym umením, kreatívnymi médiami a umeleckou tvorbou. Jeho neustálou snahou je podpora interdisciplinárneho charakteru umenia so zameraním na performatívne projekty a inštalácie.  Spolupracuje často s profesionálmi z rôznych oblastí. Carboniho tvorba je charakteristická pevným vedeckým základom – často pri nej využíva kartografické a sociologické metódy výskumu. Jeho výsledky následne prenáša na scénu, kde divákovi ponúka kritickú reflexiu súčasného sveta. Diela Alessandra Carboniho sú prezentované v galériách, múzeách a na festivaloch súčasného tanca a divadla vo svete. Popri svojej umeleckej činnosti pôsobí i na akademickej pôde, ako napríklad na School of Architecture, Hong Kong, University of Kerala, Trichur, India, NewSchool University, New York; Dept.Architecture Tamkang University, Taipei, Adaptive Environments Research Group/IT University of Copenhagen.