V Nitre aj na Slovensku unikátny projekt AJ TOTO JE UMENIE zviditeľňuje zabudnuté diela vizuálneho umenia a architektúry vo verejnom priestore mesta Nitry – sochy, budovy, architektonické komplexy, kostoly, cintoríny. Jeho cieľom je rozvíjať vedomie verejnosti o kultúrnych hodnotách, podporovať kultúrny turizmus a cestovný ruch, prispieť k znovuobjaveniu identity mesta a jej obyvateľov. Projektom vyzdvihujeme hodnotu, význam a jedinečnosť samotného diela, ako aj autorov diela a ich prínos. K vizuálnym inštaláciám pribudli v roku 2020 náučné videoprechádzky.
Zámerom organizátorov je označiť každoročne špeciálnym pútačom s popisom a logom roztvorenej dlane 3-4 nové diela, postupne obnoviť už existujúce značenia rozmiestnené po meste a vytvorením online aplikácie umožniť lepšiu orientáciu po označených dielach vo verejnom priestore a ľahšiu cestu k informáciám o nich pre obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Našou ambíciou je ponúknuť formát, skúsenosti a logo projektu aj iným mestám.

Projekt iniciovala a realizuje Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s kulturológom Jurajom Novákom a výtvarným teoretikom Richardom E. Pročkom zo združenia Nitrianske kultúrne dedičstvo. Logo je dielom grafika Tomáša Vicena. Autorkou mestských exteriérových prvkov informačného systému: Mgr. art. Soňa Bellerová.

Spolupráca: Mesto Nitra a Nitrianska organizácia cestovného ruchu.

Nitra – objav miesto, zaži príbeh