V Nitre aj na Slovensku unikátny projekt AJ TOTO JE UMENIE zviditeľňuje zabudnuté diela vizuálneho umenia a architektúry vo verejnom priestore mesta Nitry – sochy, budovy, architektonické komplexy, kostoly, cintoríny. Jeho cieľom je rozvíjať vedomie verejnosti o kultúrnych hodnotách, podporovať kultúrny turizmus a cestovný ruch, prispieť k znovuobjaveniu identity mesta a jej obyvateľov. Projektom vyzdvihujeme hodnotu, význam a jedinečnosť samotného diela, ako aj autorov diela a ich prínos. K vizuálnym inštaláciám pribudli v roku 2020 náučné videoprechádzky. Zámerom organizátora je prispieť k rozvoju neformálneho vzdelávania v oblasti vizuálneho umenia vo verejnom priestore a k rozvoju kultúrneho turizmu a cestovného ruchu ako aj ponúknuť formát, skúsenosti a logo aj iným mestám.

Projekt iniciovala a realizuje Asociácia Divadelná Nitra v spolupráci s kulturológom Jurajom Novákom a výtvarným teoretikom Richardom E. Pročkom.

Nitra – objav miesto, zaži príbeh