Od júna 2019 prebiehajú prípravy tanečnej inscenácie. Inscenácia vzniká v spolupráci s festivalom Tanec Praha. Jej ambíciou je podporiť rozvoj súčasného tanca v Nitre, pričom prepája skupinu špičkových tanečných umelcov z Čiech a Slovenska s tínedžermi v oboch mestách. Na jej vzniku sa tak podieľa 7 detí zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre a 5 detí z Prahy.

Tínedžeri dostali príležitosť stať sa rovnocennými tvorcami už od samotného začiatku, kedy formovali umeleckú zákazku a zasiahli do výberu umeleckého tímu. Počas návšte festivalu Tanec Praha v júni 2019 spoznali tvorbu rôznych umelcov, napríklad: Petry Fornayovej, Jara Viňarského, Marie Gourdain, Dana Račeka či Báry Látalovej. V spoločných debatách so zástupcami festivalov konzultovali svoje predstavy o koncepte a tvorcoch na Divadelnej Nitre 2019, kedy sa tie skupiny stretli po druhý raz.

Voľba tínedžerov padla na režisérku Marie Gourdain, parížsku výtvarníčku, scénografku a režisérku. Pod jej vedením sa od jesene 2019 zúčastňujú na príprave inscenácie prostredníctvom diskusií, workshopov a kreatívnych rezidencií. Umelecký tím dotvoril Jaro Viňarský a Václav Kalivoda. Od roku 2020 deti tvorili aj v online priestore a stihli absolvovať aj pohybové workshopy a týždňové skúšanie (august 2020). Premiéra plánovaná na Divadelnú Nitru 2020 sa, bohužiaľ, kvôli epidemiologickým opatreniam musela posunúť. O jej novom termíne budeme informovať čoskoro.

Viac o inscenácii Ikarus TU.

Na tvorbe inscenácie sa podieľajú deti zo ZUŠ J. Rosinského pod vedením Marice Šiškovej: Tamarka, Lea, Barbarka, Simonka, Margarétka a Janka.