European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association

Projekt EU-DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association) vznikol z presvedčenia, že „genetickou“ podstatou akejkoľvek výmeny názorov, skúseností a inšpirácie sú medzinárodné kontakty a vzťahy. Na pôde Asociácie Divadelná Nitra (ADN/DNA) preto vznikol projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom Asociácie prepojiť slovenských divadelných profesionálov s Európou (EU).

Projekt vychádza z dlhodobej snahy Asociácie prekračovať hranice Slovenska, rozvíjať medzinárodné kontakty, stimulovať koprodukčné projekty a kontakty medzi slovenskou a zahraničnou divadelnou scénou.Hlavnými nástrojmi na zabezpečenie týchto cieľov sú mobility a networking.

Tento projekt sa koná s úspechom len od roku 2016, no doposiaľ sa uskutočnilo už 51 zahraničných mobilít. Aktívne tak dostalo možnosť cestovať 10 divadelných kritikov, dramaturgov a kultúrnych manažérov do divadelných domov a na festivaly v krajinách ako Belgicko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Nemecko, Česko, Švajčiarsko, Francúzsko, Poľsko. V týchto krajinách navštívili významné európske inštitúcie a festivaly, napr. Zlatá maska, prehliadka v Münchner Kammerspiele, Impulse Theater Festival, Kunstenfestivaldesarts, Wiener Festwochen, Stücke 2017, Trafó – House of Contemporary Arts, Malá Inventúra, Theatertreffen, Latvian Showcase, May Showcase of St. Petersburgh Theatre, Bosku komediu, ako aj množstvo zahraničných kultúrnych inštitúcií. V budúcich ročníkoch bude projekt rozširovať svoju pôsobnosť aj do ďalších krajín a sprostredkúvať kontakty s novými divadelnými destináciami, napr. s Gréckom, Portugalskom a Španielskom, s oblasťou Balkánu a severskými krajinami.

Zámerom ciest je na jednej strane mapovanie zahraničných divadelných scén, sprostredkovanie informácií o nich slovenskej verejnosti, ako aj vytváranie nových kontaktov a networking a na druhej strane a v nemalej miere ide o sprostredkúvanie prezentovania slovenskej divadelnej tvorby na medzinárodných fórach, na divadelných scénach v zahraničí. Preto je jednou z priorít projektu aj rozvoj spolupráce s Medzinárodnou sieťou pre performatívne umenie IETM.

!!!Výzva slovenským divadlám!!!

Slovenským divadlám ponúkame možnosť prezentácie ich tvorby na podujatiach a v inštitúciách, ktoré navštívime v rámci projektových aktivít. Sprostredkovanie informácií o činnosti slovenských divadiel bude zabezpečené fyzicky (na základe pripravovaného letáku a dodaných publikácií), mailovou komunikáciou, prostredníctvom Fb skupiny EU-DNA a ďalších nástrojov sociálnych médií. Konkrétne metódy sa vyberú po uvážení organizátora projektu.

V prípade záujmu o prezentáciu Vašej inštitúcie prosíme o zaslanie materiálov a kontaktných údajov koordinátorke projektu Anne Šimončičovej (anna@nitrafest.sk). Mail prosíme označiť predmetom: EU-DNA PREZENTÁCIA SLOVENSKÝCH DIVADIEL.

Projekt EU DNA z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

 

Správy z pracovných ciest 

> Anna Šimončičová, Borštnikovo srečanje, Slovinsko, 2022
Správa na stiahnutie TU.

> Tamara Vajdíková, Wiener Festwochen, Rakúsko, 2022
Správa na stiahnutie TU.

> Dominika Dudášová, Wiener Festwochen, Rakúsko, 2022
Správa na stiahnutie TU.

> Martina Mašlárová, Festival d´Avignon, Francúzsko, 2022
Správa na stiahnutie TU.

> Miron Pukan, Generation After. Showcase 6, Poľsko, 2022
Správa na stiahnutie TU.

Mobilita sa uskutočnila v rámci projektu EU-DNA VI (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association), ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Na stiahnutie

> Projekt EU-DNA 2020