Spoluorganizátori a partneri platformy ADN
Antikvariát Zrkadlo, Archeologický ústav SAV Nitra, COMIN / Blue Dot COMIN, Divadelný ústav Bratislava, Galéria Akcent, IPečko.sk, Kníhkupectvo a antikvariát Pod vŕškom, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Krajská organizácia cestovného ruchu, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Mareena o. z., Music a Cafe Nitra, Nitrianska galéria, Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Nitrianske kultúrne dedičstvo o. z., Pestrec o. z., Sekáč je láska, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím Bratislava, Súkromná základná umelecká škola ARS STUDIO, Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej, Súkromné konzervatórium v Nitre, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, Turistické informačné centrum Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Uránia, Vila K o. z., Ústav manažmentu, kultúry a turizmu, kulturológie a turizmu UKF, Vysoká škola múzických umení – Divadelná fakulta, Základná škola kniežaťa Pribinu, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Worldwide Ukrainian Play Readings Project