2 % pre ASOCIÁCIU DIVADELNÁ NITRA

Aj vaše 2 % môžu prispieť k rozvoju kultúry, kvalitného kultúrneho vyžitia, podpore neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít v oblasti divadla pre deti a mládež, podpore komunitných aktivít, k spolupráci slovenských a zahraničných umelcov a tvorbe originálnych umeleckých projektov. Prinášame vám kultúru a umenie celoročne v novom nitrianskom kultúrnom centre bod.K7 a to najlepšie zo slovenského a zahraničného súčasného divadla na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra vždy na jeseň v Nitre.

Fyzické a právnické osoby
– ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B
Formulár DP pre právnické osoby

Zamestnanec
– predloží (donesie alebo pošle poštou) miestne príslušnému daňovému úradu do 30. apríla t.r. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu).

Ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Ak chcete poukázať 3%, musíte spĺňať podmienku, že ste fyzická osoba a v minulom roku ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi (tz. môžete venovať 3% nám, aj keď ste ako dobrovoľníci pomáhali inde). Ak ste ale minulý rok pomáhali ako dobrovoľníci nám, napíšte na nitrafest@nitrafest.sk (uveďte svoje údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia) a my vám pošleme Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré priložíte k vyhláseniu.

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu Asociácia Divadelná Nitra:

Asociácia Divadelná Nitra
občianske združenie
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra

IČO: 340 745 71
DIČ: 2021206033

Viac informácií o tom ako venovať 2% nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

Ďakujeme za podporu!