2 % pre DIVADELNÚ NITRU

Aj vaše 2 % môžu prispieť k rozvoju kultúry, kvalitného kultúrneho vyžitia, podpore neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít v oblasti divadla pre deti a mládež, podpore komunitných aktivít, k spolupráci slovenských a zahraničných umelcov a tvorbe originálnych umeleckých projektov. A v neposlednom rade k možnosti užiť si to najlepšie zo slovenského a zahraničného súčasného divadla na festivale v Nitre.
Postup sme Vám spísali nižšie.

Ak vám zamestnávateľ robí ročné zúčtovanie:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (ekonomické oddelenie, mzdovú učtáreň, …) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
  2. Potom vyplníte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.
  3. Do 30. apríla 2022 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre („Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“) akémukoľvek daňovému úradu.

Ak si daňové priznanie podávate sami (SZČO):

Vyplňte v daňovom priznaní Vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

Chcem poukázať 3 %

Ak ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, môžete darovať až 3 % z daní. Stačí priložiť potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti od príslušnej organizácie, v ktorej ste pôsobili.
Ak ste v minulom roku pomáhali nám, kontaktujte nás na nitrafest@nitrafest.sk, vystavíme Vám príslušné potvrdenie.

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu Asociácia Divadelná Nitra:

Asociácia Divadelná Nitra, občianske združenie
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra

IČO: 340 745 71
DIČ: 2021206033

Viac o poukázaní 2 % z daní TU

 

Ďakujeme za podporu!