“V kultúrnych aktivitách nastal posun od tvorby pre publikum k tvorbe spolu s publikom.”

(Umenie spolupráce, Charles Leadbeater, 2009)

 

Projekt Be SpectACTive! vznikol v decembri 2014. Ide o rozsiahly projekt celoeurópskej spolupráce podporený programom Európskej únie Kreatívna Európa. Zameriava sa na sféru múzických umení, v ktorej sa usiluje podporiť zapájanie publika do kreatívnych procesov prostredníctvom umeleckej tvorby a ďalších participatívnych činností.

Od decembra 2018 prebieha už druhá séria tohto medzinárodne uznávaného projektu. Tá i naďalej vo dvoch líniách projektu (produkčnej a výskumnej) podporuje aktivizáciu občanov a experimentovanie v európskom priestore prostredníctvom nasledujúcich výstupov projektu:

  • vytvorenie 15 nových divadelných a tanečných diel, ktoré vzniknú v medzinárodnej spolupráci;
  • vytvorenie 50 miestnych skupín aktívneho publika, ktoré sa budú podieľať na dramaturgických a manažérskych aktivitách (ich 1 500 členov vyberie viac než 350 diel v priebehu 4 rokov);
  • tvorba 4 Európskych komunitných projektov – site-specific projektov, ktoré prepoja komunity v 8 miestach siete v procese umeleckej tvorby;
  • 4 ročníky Európskeho dňa publika –  komunitná udalosť spájajúca divákov prostredníctvom Facebooku;
  • výskum, ktorý vyhodnotí efektivitu aktivovaných činností;
  • 4 medzinárodné konferencie zamerané na oboznamovanie s výsledkami výskumu;
  • stretnutia a mnohé ďalšie networkingové aktivity.

Sieť partnerov Be SpectACTive! združuje 19 organizácií v 18 mestách a 15 európskych krajinách: Kilowatt Festival (IT) – líder projektu –  Artemrede (PT), Bakelit Multi Art Center (HU), brut (AT), BUDA (BE), CdAT – Café de las Artes Teatro (ES), Domino (HR),  Dublin Theatre Festival (IE), Gothenburg Dance and Theatre Festival (SE), SKCNS – Institution Student Cultural Centre of Novi Sad (RS), Medzinárodný festival Divadelná Nitra (SK), Plesni Teater Ljubljana (SI), Occitanie en scène (FR), Tanec Praha (CZ), Teatrul National Radu Stanca Sibiu (RO). Výskumnú líniu projektu rozvíjajú partneri:  Fondazione Fitzcarraldo (IT), Universitat de Barcelona (ES), Université de Montpellier (FR) a CNRS (FR).

Viac o projekte: www.bespectactive.eu