Darujem ti tulipán je mimoriadne úspešný projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti, ktorého organizátorom je od roku 2007 Asociácia Divadelná Nitra. Projekt od roku 2009 pokračuje už ako celoročná činnosť. Asociácia tak programovo buduje hodnotné a trvalo udržateľné kultúrne a umelecké zázemie i pre menšinové skupiny našej spoločnosti.

Názov projektu sa udomácnil na prvom „tulipánovom“ workshope na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra´08 podľa rozhlasovej hry Tulipánová kolíska.

Dominantným podujatím projektu je SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – každoročné stretnutie detí so zrakovým postihnutím spolu so zdravými deťmi z Bratislavy a Nitry na spoločnom tvorivom workshope na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Rovnako každoročne koncom školského roka sa koná v rekreačnom centre neďaleko Trenčianskych Teplíc víkendový tvorivý a relaxačný pobyt detí – JÚNOVÝ TULIPÁN.

Centrom pre realizáciu aktivít projektu je od roku 2009 zrekonštruovaný KLUB DARUJEM TI TULIPÁN zriadený Asociáciou Divadelná Nitra na Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Klub je tvorivým, pracovným i oddychovým zázemím nielen pre deti s postihnutím, žijúce celoročne na internáte, ale i pre ich vidiacich priateľov. Činnosť klubu – výtvarné, hudobné, tanečné workshopy – vedie zakladateľka projektu akad. soch. Elena Kárová.

Divadelná Nitra 2019 hostíila deti projektu Darujem ti tulipán divadelným predstave­ním, výtvarnými workshopmi či bubnovač­kou na festivalovom námestí. Už viac ako desaťročie sa deti so zrakovým postihnutím stretávajú s vidiacimi deťmi a posledné roky aj s deťmi irackých azylantov na SEP­TEMBROVOM TULIPÁNE v Nitre, tento rok to bolo 27. septembra.

Takmer neuveriteľným sa javí fakt, že pro­jekt si roky zachováva všetky celoročné aktivity. Vďaka ústretovosti Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých má stá­ly priestor v Bratislave – Klub Darujem ti tulipán, kde sa deti celoročne tvorivo vzdelávajú, projekt robí výjazdové akcie Biely či Júnový tulipán a každoročne aj Septembrový tulipán v Nitre.

Len deti sa menia. Počas trinástich rokov sa ich v projekte vystriedalo viac ako 250. Dorastajúce odovzdávajú štafetu prvá­kom, druhákom, a tak projekt žije naplno, pribúdajú tvorivé skúsenosti a úspechy detí, nadšenie z nových priateľstiev, zážit­kov, z nových vedomostí deti jednoznačne motivuje a formuje. Zázrak. Veď každý, kto sa venuje deťom, vie, že upútať ich pozor­nosť vo svete digitálnych lákadiel, nie je jednoduché. A o to viac to znamená pre zmysel života detí nevidiacich či takmer nevidiacich.

empathy BLACK BOX

Projekt Darujem ti tulipán si pred pár rokmi zobral na bedrá aj úlohu vzdelávania verej­nosti. Na festivaloch, v školách, inštitúciách a v nákupných centrách je svet nevidiacich sprostredkúvaný verejnosti objektom em­pathy BLACK BOX.

Čierna kocka je zatemneným priestorom, kde vidiaci zažije bežné ráno nevidiaceho. Pripretý tmou pri bežných činnostiach, pri chôdzi s bielou paličkou, čítaní Braillovho písma, pri chôdzi Pocitovým chodníkom vidiaci človek s úžasom zisťuje, že okrem zraku má aj iné a zanedbávané zmysly sluch, chuť, hmat.

Black Box je pre mnohých šok, nečakaná skúsenosť, silný zážitok. Je však zdôvod­neným výkričníkom pre našu „väčšinovú“ nevšímavosť, nezáujem či nevedomosť, že na tomto svete sú aj zranení, zraniteľní, limitovaní, ktorí potrebujú hlavne náš zá­ujem a niekedy aj našu pomoc.

vedenie projektu: akad. soch Elena Kárová
spoluorganizátori: ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave, ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra, OZ Pokoj a dobro Nitra

Ďalšie informácie o projekte nájdete TU.