Darujem ti tulipán je mimoriadne úspešný projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti, ktorého organizátorom je od roku 2007 Asociácia Divadelná Nitra. Projekt od roku 2009 pokračuje už ako celoročná činnosť. Asociácia tak programovo buduje hodnotné a trvalo udržateľné kultúrne a umelecké zázemie i pre menšinové skupiny našej spoločnosti.

Názov projektu sa udomácnil na prvom „tulipánovom“ workshope na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra´08 podľa rozhlasovej hry Tulipánová kolíska.

Dominantným podujatím projektu je SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – každoročné stretnutie detí so zrakovým postihnutím spolu so zdravými deťmi z Bratislavy a Nitry na spoločnom tvorivom workshope na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Rovnako každoročne koncom školského roka sa koná v rekreačnom centre neďaleko Trenčianskych Teplíc víkendový tvorivý a relaxačný pobyt detí – JÚNOVÝ TULIPÁN.

Centrom pre realizáciu aktivít projektu je od roku 2009 zrekonštruovaný KLUB DARUJEM TI TULIPÁN zriadený Asociáciou Divadelná Nitra na Základnej škole internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Klub je tvorivým, pracovným i oddychovým zázemím nielen pre deti s postihnutím, žijúce celoročne na internáte, ale i pre ich vidiacich priateľov. Činnosť klubu – výtvarné, hudobné, tanečné workshopy – vedie zakladateľka projektu akad. soch. Elena Kárová.

Jedným zo segmentov projektu je podujatie BLACK BOX – interaktívny objekt pre vidiacich a nevidiacich.

Takmer neuveriteľným sa javí fakt, že pro­jekt si roky zachováva všetky celoročné aktivity. Vďaka ústretovosti Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých má stá­ly priestor v Bratislave – Klub Darujem ti tulipán, kde sa deti celoročne tvorivo vzdelávajú, projekt robí výjazdové akcie Biely či Júnový tulipán a každoročne aj Septembrový tulipán v Nitre.

vedenie projektu: akad. soch Elena Kárová
spoluorganizátori: ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave, ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra, OZ Pokoj a dobro Nitra

Viac informacií na webstránke http://www.darujemtitulipan.sk/.