Asociácia Divadelná Nitra sa programovo venuje neformálnemu vzdelávaniu publika od konca 90-tych rokov. Prvotnou motiváciou bolo vedomie deficitu vzdelávania k umeniu a o umení na základných a stredných školách. K nemu sa pridala snaha využiť odborný potenciál Asociácie v podobe dlhoročných odborných spolupracovníkov, videotéky inscenácií Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, archívu textov, fotografií a iných materiálov ako aj skúseností z komunikácie s publikom a toto všetko odovzdať tým, ktorí sa umením a kultúrou zaoberajú alebo budú zaoberať profesionálne – divadelníkom i študentom príslušných odborov vysokých škôl.

Projekt pripravuje Asociácia Divadelná Nitra s partnermi (vysoké a stredné školy v SR, odborné divadelné pracoviská, knižnice, partneri v zahraničí). Odohráva sa v Nitre a na miestach návštev predstavení. Je určený študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska, ako aj širokej verejnosti.

Integrálnou súčasťou projektu je poskytovanie rôznorodých podkladových materiálov každému účastníkovi (texty hier, preklady textov, videozáznamy, fotografie, recenzie) a spolupráca s divadelnými profesionálmi (lektorský výklad diela, stretnutie s tvorcami inscenácií, diskusia s divadelnými kritikmi).

Projekt Ako na divadlo vznikol r. 2008, v pôvodnej podobe existoval 9 rokov. V roku 2017 sa podstatne rozšíril o ďalšie časti, najmä vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Práve posledný ročník 2017 a najmä jeho rozšírené časti Pobyt na divadelnom festivale a Prednášky o súčasnom divadle potvrdili opodstatnenosť existencie a zamerania projektu v súčasnej dobe, kedy je vzdelávanie a práca s publikom jednou z povinností každého subjektu, ktorý pôsobí vo sfére kultúry.
Mimoriadne pozitívny ohlas účastníkov pilotnej časti Pobytu na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2017 nás povzbudil, že v tejto aktivite chceme naďalej pokračovať. Asociácia Divadelná Nitra je jednou z mála platforiem v kultúre, kde sa – aj prostredníctvom tém rovnomenného festivalu – nastoľujú závažné spoločensko-politické otázky, pracuje sa tu s divákom rôznych vekových i vzdelanostných skupín a realizujú sa originálne projekty neformálneho vzdelávania.

Ako na divadlo 2018 pozostáva z troch samostatných častí, ktorých cieľom je ponúknuť čo najrozmanitejšie aktivity a osloviť rôzne cieľové skupiny.

ČASTI PROJEKTU

1.časť „AKO NA DIVADLO v Nitre“ je určená skupine prihlásených študentov stredných a vysokýchškôl v Nitre a zameraná na dve konkrétne vybrané inscenácie Divadla Andreja Bagara (Ako na divadlo v Nitre – s Divadlom Andreja Bagara, apríl/máj a október/november 2018) a jednu inscenáciu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (Ako na divadlo v Nitre – na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, 28. 9.- 3. 10. 2018). Odborný prístup zaisťuje vybraný divadelný kritik aleboteoretik a tiež tvorcovia inscenácií (režisér, dramaturg, scénograf, herci). Rozvojovým prvkom projektu Ako na divadlo 2018 je účasť študentov na tvorivom procese vzniku inscenácie od čítacích skúšok až po premiéru. Na jednej z vybraných

inscenácií sa uskutočníúčasť študentov na skúške, návšteva generálky a diskusia s dramaturgom a režisérom inscenácie..  

 

2. časť „ŠTUDIJNÝ POBYT NA DIVADELNOM FESTIVALE“ má poskytnúť možnosti pobytu pre čonajvyšší možný počet študentov odborných vysokých škôl na významnom divadelnom festivale, aj v roku 2018 konkrétne na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra (28. 9.- 3. 10. 2018). Pobyt je zameraný predovšetkým na študentov rôznych katedier Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici a Janáčkovej akadémie Brno. Prináša benefity v podobe ponúkaného balíčka služieb (zdarma poskytnuté ubytovanie, vstupenky na predstavenia hlavného programu, podkladové materiály, workshop) a účasti na diskusiách o predstaveniach s publikom. Skupine je k dispozícii lektor resp. divadelný kritik, s ktorým študenti absolvujú aj analýzu insce

nácií. Mimoriadne cennou sa ukázala účasť študentov na formáte Raňajky s… tvorcami inscenácií, ktorá bola v roku 2017 povinnou súčasťou pobytu.

3. časť „O SÚČASNOM DIVADLE“ sa orientuje na záujemcov o získanie informácií o zaujímavýchdielach a osobnostiach súčasného európskeho divadla. Je adresovaná tak študentom vysokých a stredných škôl, ako aj verejnosti. Ide o neformálne prednášky a diskusie o súčasnom divadle – profily súčasných režisérov, významných európskych divadelných scén, premietanie videozáznamov z inscenácií prezentovaných na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, spojené s výkladom profesionála (divadelný kritik, teoretik, praktik) a diskusiou (november – december 2018).