Asociácia Divadelná Nitra spolu s partnermi vyhlasujú výzvu na prihlasovanie na piaty ročník medzinárodnej rezidencie pre mladých divadelných kritikov V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY 2019. Výzva na prihlasovanie je otvorená pre divadelných kritikov do 35 rokov z krajín V4, Východného partnerstva, Západného Balkánu a Ruskej federácie. 6-dňová kreatívna rezidencia sa uskutoční počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2019. Mladým profesionálnym kritikom poskytuje priestor na objavovanie a reflexiu súčasných tendencií v oblasti divadla.

Termín konania: 27. september – 3. október 2019

Miesto konania: Nitra, Slovensko

Prihlasovanie: do 31. júla 2019

Účastníci rezidencie sa zúčastnia 28. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, a pod vedením zahraničného lektora budú sledovať a reflektovať na hlavný program festivalu. Budú sa tiež zúčastňovať diskusií s tvorcami inscenácií festivalového programu. Meno lektora bude zverejnené v priebehu júla.

Súčasťou projektu je už tradične verejná diskusia o súčasnom divadle domovských krajín účastníkov rezidencie. Podmienkou účasti na rezidencii je publikovaná reflexia festivalu v lokálnych periodikách.

Viac informácií o projekte nižšie na stiahnutie.

Partneri projektu:

Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského, Poľsko
TRAFÓ – Dom súčasného umenia, Maďarsko
Institut umění – Divadelní ústav, Česká republika
Divadelný ústav Bratislava, Slovensko
Východoeurópska platforma scénických umení, Poľsko
Centrum výtvarných a scénických umení ART CORPORATION, Bielorusko
Centrum kultúrnych projektov AZART, Moldavsko
Divadelná únia Ruskej federácie, Rusko

 

Projekt podporili:

Medzinárodný vyšehradský fond   

Fond na podporu umenia  

Lektori (in progress):

Sandra Noeth (Nemecko); HZT – Inter-University Centre for Dance Berlin, University of Arts Berlin

Stefan Tigges (Nemecko & Francúzsko; Neues Institut fur Dramatisches Schreiben

Thomas Irmer (Nemecko); Theater der Zeit

 

Na stiahnutie