Ako na divadlo – študijný pobyt na divadelnom festivale / Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra

Vybraní študenti z Vysokej školy múzických umení v Bratislave (10) a Akadémie umení v Banskej Bystrici (5) počas šiestich festivalových dní navštívia 10 predstavení hlavného programu festivalu. Súčasťou ich programu budú pravidelné stretnutia s lektormi Jánom Šimkom a Dášou Čiripovou – členmi zahraničnej časti Umeleckej rady festivalu, kde sa budú hlbšie zaoberať videnými inscenáciami. Spolu s lektormi budú analyzovať dramatický text a spracovanie inscenácií, diskutovať s tvorcami a hercami počas ranných Artists talks… V priebehu pobytu sa budú stretávať aj s divadelnými teoretikmi, kritikmi a zahraničnými tvorcami, čo umožní prehĺbiť ich prehľad o súčasných tendenciách a inscenačných praktikách
svetového divadla. Účastníci pobytu absolvujú aj spoločné stretnutia s účastníkmi projektu V4 Residency, ktoré opäť prinesú zaujímavý pohľad na inscenované diela a na ich reflexiu.

Ako na divadlo v Nitre s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra

Aj počas 27. ročníka festivalu sa budeme paralelne venovať 11. ročníku neformálneho vzdelávania. Po jarnej časti, keď sa študenti v rámci projektu zúčastnili na tvorivom procese
inscenácie Divadla Andreja Bagara v Nitre Mechanický pomaranč, sa diskusie s tvorcami, teoretikmi a tvorivé dielne zamerajú na inscenáciu hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018 Maďarský agát. Okrem analýzy textu sa účastníci budú zaoberať konceptom angažovaného divadla, polemikou na tému osobné vs. politické a otázkami vlastnej angažovanosti. Do akej miery je potrebné REagovať umením na aktuálne politické dianie? Má vôbec opodstatnenie?
Projekt Ako na divadlo sa snaží ukázať cesty k pochopeniu divadelného umenia a jeho rôznorodosti v kontexte súčasnej najmä európskej inscenačnej praxe. Jednotlivé aktivity nabádajú účastníkov projektu k uvažovaniu o potrebnosti divadla a umenia vôbec pre rozvoj spoločnosti, inšpirujú a motivujú mladých ľudí, aby skúmali, ako divadelné umenie
vplýva na spoločnosť, a odkrývali podnety na zmenu.

Lektori projektu Ako na divadlo 2018:
Dáša Čiripová – divadelná teoretička a dramaturgička. Absolvovala odbor Divadelná veda na VŠMU a Latinčina na FF Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v Slovenskom filmovom ústave, v Divadelnom ústave, v Goetheho inštitúte v Bratislave. V súčasnosti
pôsobí ako pedagogička na VŠMU a odborná pracovníčka na Ústave filmovej a divadelnej vedy SAV. Štyri roky je členkou Umeleckej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V roku 2016 bola kurátorkou slovenského programu festivalu.

Ján Šimko – divadelný teoretik, dramaturg, scenárista a režisér. Vyštudoval divadelnú vedu na VŠMU a psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2007 – 2009 pôsobil ako umelecký šéf Štúdia 12 v Bratislave, v rokoch 2009 – 2014 ako šéfdramaturg Literárno-dramatického centra Slovenského rozhlasu, kde stále ako dramaturg pracuje. Od roku 2004 je
clenom Umeleckej rady Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Ako kurátor spolupracoval na príprave projektov Asociácie Divadelná Nitra middentity – identify. middle.eu (2007) a Paralelné životy – 20. storočie ocami tajnej polície (2011 – 2013). V divadelných inscenáciách Petržalské príbehy (2007), Posledná historická úloha mladej generácie (2009), Plzeň 1953: Jen pro dnešní den (2015) a My sme tu doma (2017) rozvíja
postupy dokumentárneho divadla a práce s orálnymi históriami a autentickými výpoveďami.

Na stiahnutie

> Projekt AKO NA DIVADLO 2018