Ako na divadlo 2022

 

Asociácia Divadelná Nitra pozýva študentov stredných a vysokých škôl na účasť v projekte AKO NA DIVADLO, časť: pobyt na MEDZINÁRODNOM FESTIVALE DIVADELNÁ NITRA, ktorý sa uskutoční v termíne 23. – 28. 9. 2022 s podtitulom krehkosť / fragility. 

Projekt Ako na divadlo realizuje Asociácia Divadelná Nitra ako celoročný projekt zameraný na neformálne vzdelávanie o divadle už od roku 2008. Je určený širokej verejnosti, no najmä študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska.

Projekt AKO NA DIVADLO, študijný pobyt na MEDZINÁRODNOM FESTIVALE DIVADELNÁ NITRA s podtitulom krehkosť / fragility v termíne 23. – 28. 9. 2022.

Počas šiestich festivalových dní navštívia účastníci predstavenia hlavného programu festivalu. Súčasťou ich programu budú pravidelné stretnutia – workshopy pod vedením lektorovdiskusie s tvorcami inscenácií. Lektori, odborníci z divadelnej praxe a teórie, účastníkom poradia ako sa kriticky pozerať na divadlo, predstavia im súčasné trendy v oblasti scénického umenia a zoznámia ich s analytickými prístupmi hodnotenia umeleckých diel. Účastníci sa stretnú tiež so skupinou mladých zahraničných divadelných kritikov a festivalových organizátorov, čo im umožní konfrontovať sa s iným videním umeleckej výpovede a zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi výskumu súčasného divadla.

Lektori Ako na divadlo 2022

Miroslav Ballay pôsobí v Oddelení kulturológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Jeho sústavným záujmom je súčasné divadlo so zacielením na nezávislú kultúru na Slovensku. Vydal monografie Farma v jeskyni (2012), (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia (2016), Sondáž nezávislej divadelnej kultúry na Slovensku (2020) a i. Prednáša a vedie semináre z oblasti dejín a súčasnosti slovenského i svetového divadla a filmu.

Miklós Forgács je dramaturg, dramatik, autor rozhlasových hier a režisér. Absolvoval štúdium divadelnej réžie na VŠMU v Bratislave. Od roku 2011 je dramaturgom Divadla Thália Színház v Košiciach. Jeho divadelné hry naštudovali režiséri ako Iveta Ditte Jurčová (Krajina nepokosených lúk, Divadlo Pôtoň, 2013), Eduard Kudláč (Bezzubatá, Mestské divadlo Žilina, 2019). Vytvoril autorské inscenácie (Potat/a/o v rámci projektu Middentity – identify.middle.eu, Asociácia Divadelná Nitra 2007), Čuk a Gek (s Andrásom Forgácsom, Symbol, n. o.).

Aké sú povinnosti účastníkov projektu?

  • Účasť na festivale MF DN 2022 v termíne od 23. do 28. septembra 2022,
  • aktívna účasť na všetkých predstaveniach hlavného programu, diskusiách a workshopoch,
  • písanie recenzií (pod vedením lektorov) na vybrané inscenácie MF DN 2022, texty budú publikované na internetovej stránke festivalu.

Čo zabezpečí účastníkom projektu organizátor?

  • Zabezpečenie a úhrada ubytovania počas celého pobytu v rámci festivalu,
  • vstupenky na jednotlivé divadelné predstavenia,
  • lektorov projektu,
  • technickú podporu, podklady a pracovné pomôcky,
  • pitný režim a občerstvenie počas workshopov.

Čo si zabezpečia účastníci projektu na vlastné náklady?

  • Dopravu do/z Nitry,
  • stravu mimo občerstvenia, ktoré poskytuje organizátor počas workshopov.

Ako sa prihlásiť na workshop?

Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom prihlasovacieho formuláru TU.
Počet účastníkov projektu je obmedzený, v prípade vyššieho záujmu pri výbere účastníkov rozhodne skorší termín prihlásenia.

Viac informácií a kontakt:
Lucia Prokešová, manažérka projektu, tel.: +421 907 798 850, e-mail: lucia@nitrafest.sk

 

S podporou: