Medzinárodný festival Divadelná Nitra prinesie okrem zahraničných a slovenských inscenácií aj bohatý sprievodný program. Takmer 60 podujatí určených pre dospelé i detské publikum nadviaže na tému 28. ročníka – Podoby slobody.

 

Potreba ochrany prírody, dôležitosť slobody slova, naliehavosť tolerancie a ochoty pomôcť. To všetko sú témy, ktoré dnes vyplývajú zo spoločenského diania a verejnej debaty a ktoré sa budú zrkadliť v diskusiách, workshopoch, happeningoch, koncertoch, detskom programe a ďalších akciách počas Divadelnej Nitry.

 

„Naše úvahy sa budú týkať slobody občianskej, umeleckej, politickej, slobody zvierat i slobody prírody. Skrátka, slobodnej spoločnosti. Slobodného sveta. Divadelní tvorcovia, osobnosti kultúrneho i spoločenského života, návštevníci festivalu, partnerské organizácie aj spoluorganizátori, deti aj dospelí – všetci budú mať možnosť verejne a vzájomne komunikovať svoju predstavu slobody,“hovorí riaditeľka festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová. Centrom sprievodného programu bude námestie pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre a Festivalový stan. Vítaní sú festivaloví návštevníci, obyvatelia mesta aj turisti. Jednoducho, všetci.

 

V hlavnej úlohe deti

Sprievodný program v piatok 27. septembra odštartujú divadelné predstavenia pre deti a akcie zo sekcie Festival deťom. Predstavenia pre najmenších (Bubácka rozprávka, Sofia z predmestia a iné) sa budú konať každý deň, no pripravené budú aj ďalšie aktivity, ako napríklad čítanie literatúry, koncert Dana Heribana – Čosi úsmevné spojený s autogramiádou, filmové projekcie v priestore Festivalové kinečko, tvorivé dielne, zábavný workshop stavania objektov RÚRYingbubnovačka s Thierrym Ebamom, Balónový sprievodalebo Detský letecký deň, počas ktorého sa budú skladať a vypúšťať symbolické lietadielka slobody. Všetky aktivity nájdu návštevníci v sekcii Festival deťom.

 

Diskutuj a inšpiruj seba aj iných

V prvý deň festivalu podvečer sa odohrá otvárací koncert festivalu Agi Hlavenkovej & band spojený s odhalením Steny slobody, na ktorú môžu okoloidúci napísať alebo nakresliť svoju predstavu slobody. Festivalová pôda je ideálnym priestorom na otvorenú debatu, a tá sa v rámci projektu Agora Nitra bude sústreďovať v prvom rade vo Verejnej obývačke. postavenej vo Festivalom stane na Svätoplukovom námestí. V sobotu sa bude diskutovať na tému (ne)sloboda pri záchrane planéty Zem s vedcom Mikulášom Hubom a Danielom Kopeckým z nadácie Partnerství. V nedeľu to bude formát „Stretnú sa kresťan, moslim a žid“. Mário Nicolini si do debaty o (ne)slobode viery a vierovyznania pozval katolíckeho kňaza Felixa Máriu OFM, evanjelického kňaza Ondreja Prostredníka, moslimského imáma Mohamada Hasnu a židovského filozofa Egona Gála. Na záver víkendu sa v Starom divadle odohrá aj veľká verejná debata Café Európa s názvom Podoby slobody. Moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová sa bude rozprávať s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na SlovenskuLadislavom Mikom, bývalým sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky a členom Súdnej rady Slovenskej republikyLajosom Mészárosom a ďalšími hosťami. Pondelková Verejná obývačka bude hostiť diskusiu Sloboda pod lampou so Štefanom Hríbom a jeho hosťami, a to na tému slobody prejavu v médiách (Martin Šimečka, György Varga a Tomasz Maćkowiak). Všetky tieto podujatia sa konajú v rámci sekcie Agora Nitra.

Z každého rožka troška

Zaži, zapoj sa, vzdelaj savyzýva sekcia, v ktorej návštevníci nájdu rôzne workshopy a interaktívne aktivity. Projekt Darujem ti tulipán spojí prostredníctvom výtvarného a hudobného workshopu zrakovo postihnuté deti, deti irackých azylantov a vidiace deti. Ako vyzerá ráno nevidiaceho, si môžu vidiaci záujemcovia vyskúšať v interaktívnom objekte empathy BLACK BOX. Programová sekcia Zaži, zapoj sa, vzdelaj sa ponúkne aj zážitkový workshop Tak toto neprejde, komunitné projekty v spolupráci s Hide parkom Nitraspojené s výmenou oblečenia swap, Cyklojazdu, podujatia na Kupeckejči Živú knižnicu. V nedeľu sa verejnosti na námestí predstavia rôzne organizácie a neskôr sa tam uskutoční komentovaná prehliadka po zabudnutých dielach umenia a architektúry v Nitre v rámci projektu Aj toto je umenie.

 

Svetlo na výtvarné umenie

Sobota od podvečera až do polnoci bude patriť obľúbenej Nitrianskej bielej noci, ktorá záujemcov prevedie výstavami a výstavnými priestormi v kultúrnych inštitúciách mesta – Nitrianskej galérii, Ponitrianskom múzeu a Synagóge. Otvorí a zatvorí ju koncert na námestí.  Ako súčasť tohto podujatia sa bude konať výklad kurátora Omara Mirzu kmedzinárodnej výstave Podoby slobody / Faces of Freedom, balónový sprievoda predstavenia v rámci Mladého divadla v Synagóge.

 

Výstava Podoby slobody v Nitrianskej galérii (12. 9. – 24. 11. 2019), na ktorej organizácii spolupracuje aj Asociácia Divadelná Nitra, upozorní na blížiace sa 30. výročie pádu železnej opony. Svoje diela na nej vystavuje 25 umelcov z 15 krajín a niektoré z objektov, inštalácií a diel performatívneho charakteru sa počas festivalu presunú na Svätoplukovo námestie.

Film a hudba

Festival zaradil do sprievodného programu aj viacero filmových projekcií a koncertov. Sekcia Festivalové kinečkoponúkne snímky Vycestovacia doložka pre Dubčeka, Lístok na Mesiac, krátke filmy pre deti MAĽOVANKY – SPIEVANKYa výber filmov z podujatí Febiofest a Cineama.

 

Sekcia Koncerty, divadlo sa postará o hudobné spestrenie. Okrem spomínaného otváracieho koncertu čakajú návštevníkov koncerty Kiero Grande, Basostroja a Mariána Slávku a DJ set od Galaxia soul. Okrem toho sa každý deň odohrajú divadelné predstavenia mimo hlavného programu. V piatok to bude dielo Život je life autorskej trojice Piesyk, Golian, Feldbauer. Sobotný program prinesie inscenáciu Nebezpečná hra čiapočky s vlkom(Teáter Komika pri OZ AeRTé – Mestské divadlo Levice) a hru Za veľkým zošitom (DS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre). V nedeľu sa predstaví súbor JEDNOSMERKA pri ZUŠ Rosinského v Nitres titulom To, čo sme chceli (dokázali) povedaťa Divadlo NoMantinels s inscenáciou Príbeh geja, príbeh lesby. V pondelok uvedie festival tri inscenácie sprievodného programu – Trója (Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre), @hilma. (Roman Poliak, Monika Štolcová) a Kúpalisko (Šimon Spišák). Utorkový deň predvedú Gianna Grünig a Roberta Legros Štěpánková tanečný duet From Behind Horizons, Indigo.

 

Projekty presahujúce Divadelnú Nitru

Počas festivalu uskutočnia niektoré svoje aktivity aj iné celoročné projekty Asociácie Divadelná Nitra. Na časti Pobyt na medzinárodnom festivale projektu neformálneho vzdelávania mladých ľudí s názvom Ako na divadlo sa zúčastní 15 študentov Vysokej školy múzických umení z Bratislavy a Akadémie umení z Banskej Bystrice.

 

Pre festival, ktorý má ambíciu rozvíjať umeleckú reflexiu, a to aj v medzinárodnom rozmere, je dôležitý medzinárodný seminár pre mladých divadelných kritikov V4@Theatre Critics Residency. Táto tvorivá platforma je určená pre účastníkov do 35 rokov a od svojho vzniku pred štyrmi rokmi sa neustále rozrastá. Tento rok sa jej zúčastní až 18 kritikov z jedenástich krajín strednej a východnej Európy, ktorých budú lektorsky viesť nemecký teatrológ Stefan Tigges a nemecký divadelný kritik Thomas Irmer.

 

Ďalším dôležitým projektom Asociácie Divadelná Nitra je Be SpectACTive!, ktorý aktívne zapája publikum do divadelného diania. Vznikol koncom minulého roka a odvtedy rozbehol niekoľko aktivít. Jednou z nich je aj vznik Diváckej programovej rady zloženej z 31 aktívnych divákov z Nitry a okolia rôzneho veku a rozmanitého profesijného zamerania. Tá spolu s kurátormi hlavného programu festivalu Júliou Rázusovou a Jánom Šimkom odporučila päť diel z Českej republiky a Slovenska, ktoré budú predstavené v hlavnom programe s pečiatkou Diváckej rady.

 

Lietadielko z plagátu

Tému festivalu Podoby slobody podčiarkuje aj tohtoročný vizuál, ktorý vytvoril Tomáš Vicen. Papierové lietadielko letí svetom a nesie dôležité posolstvo slobody, voľného pohybu, ochoty prekonávať vzdialenosti medzi kultúrami a ľuďmi a túžby vznášať sa vo výškach.

 

28. ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Synagógy, Nitrianskej galérie, Krajského osvetového strediska, Krajskej knižnice Karola Kmeťka, ale aj v Kultúrnom dome Párovské Háje a v ďalších kultúrnych inštitúciách, vo Festivalovom stane či inde na Svätoplukovom námestí.Vo svojom hlavnom programe uvedie šesť zahraničných a šesť domácich inscenácií, pričom festival otvorí v piatok česká opera Sternenhoch.

 

Všetky informácie o prichádzajúcom 28. ročníku Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa bude konať od 27. 9. do 2. 10. 2019 v Nitre, budú dostupné na vynovenom webe www.nitrafest.sk. Spolu s novou stránkou Divadelná Nitra spustila od 1. 8. 2019 aj predpredaj vstupeniek: