Prezident Andrej Kiska 8. 1. 2019 v bratislavskej Redute, sieni Slovenskej filharmónie, naposledy odovzdal najvyššie štátne vyznamenania. Dostalo ich 30 osobností – 15 žien a 15 mužov. Medzi ocenenými bola aj Darina Kárová, ktorá získala vyznamenie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a divadelného umenia a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Verí, že angažované divadlo ako ostrov slobodnej komunikácie dokáže meniť spoločnosť. K tomu by však mala pomáhať aj spoločenská klíma, „dohoda o tom, že umenie a kultúra sú integrálnou súčasťou života človeka“.

Meno skalickej rodáčky Dariny Károvej je späté s festivalom Divadelná Nitra, ako jeho riaditeľky, dramaturgičky i manažérky. Vďaka jej nasadeniu sa na Slovensku už tretie desaťročie odohráva kultúrny zázrak: originálne podujatie s medzinárodnou reputáciou, vynikajúcimi hosťami, vďačným obecenstvom i okruhom spolupracovníkov zapálených pre divadlo.
V polovici 90. rokov spolu s ďalšími umelcami neváhala protestovať proti svojvôli moci aj na námestiach. Spoluzakladala Otvorené fórum Zachráňme kultúru, ktoré prispelo k politickej zmene vo voľbách na jeseň roku 1998.

Viac na https://dennikn.sk/1343383/vasaryova-abrham-snopko-hantuchova-kuciak-stanke-ci-zbirka-za-co-kiska-udelil-vyznamenania/?ref=tema

http://www.dab.sk/aktuality/darina-karova-si-z-ruk-prezidenta-sr-prevzala-rad-udovita-stura-i.-triedy-341
Poďakovanie Dariny Károvej

“Dovoľujem si poďakovať prezidentovi Slovenskej republiky pánu Andrejovi Kiskovi za vysoké štátne vyznamenanie. Je to pre mňa veľká česť a pocta.

Táto medaila však nepatrí len mne. Preto sa chcem poďakovať všetkým, doslova všetkým členom štábu, kurátorom, konzultantom a spolupracovníkom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorí počas tých 27 ročníkov venovali svoje skúsenosti, energiu a kreativitu spoločnému dielu.

Ďakujem všetkým spoluorganizátorom, Mestu Nitra, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Starému divadlu Karola Spišáka a kultúrnym organizáciám Nitry, Divadelnému ústavu, Ministerstvu kultúry SR, Fondu na podporu umenia, ako aj všetkým nadáciám, zahraničným ministerstvám kultúry, kultúrnym inštitútom v SR a sponzorom za spoluprácu a podporu. Bez ich vkladu a pomoci by dnes festival neexistoval.

Ďakujem všetkým médiám, priaznivcom a divákom festivalu za ich mnohoročnú prítomnosť a priazeň. Poďakovanie patrí aj stovkám dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú festivalu od jeho zrodu.
A v neposlednom rade treba spomenúť všetkých umelcov – divadelníkov, hudobníkov, filmárov, literátov, ale aj vedcov, sociológov, politológov i ostatných účinkujúcich, ktorých zásluhou bol program festivalu zaujímavý pre Slovensko i pre zahraničie.

Osobitne ďakujem Divadlu Andreja Bagara v Nitre – tu som v januári pred 44 rokmi začínala a získavala svoje najcennejšie skúsenosti. Podarilo sa mi ich zúročiť v podobe medzinárodného podujatia, ktoré v tomto divadle našlo svoje stále sídlo.

Ďakujem svojej rodine, matke, akad. mal. Oľge Bartošíkovej, a otcovi,výtvarnému teoretikovi Ľuborovi Károvi, za umelecké a organizačné schopnosti a manželovi, MUDr. Jozefovi Weberovi, za celoživotnú podporu mojej posadnutosti prácou a umením.

Osud Divadelnej Nitry ako neštátneho neziskového podujatia je permanentne neistý. Verím, že aj toto vyznamenanie ju pomôže udržať pri živote a na úrovni. Že s novými ľuďmi vstúpi do štvrtej desiatky svojej existencie, aby zveľadilakultúrny priestor Slovenska i jeho renomé v zahraničí. Že tento festival zostane ešte dlho platformou pre prezentáciu avantgardy súčasného umenia a výmenu progresívnych ideí súčasnej spoločnosti.”