V Nitre, ale aj na Slovensku unikátny projekt Asociácie Divadelná Nitra AJ TOTO JE UMENIE zviditeľňuje verejnosťou prehliadané alebo úplne zabudnuté diela vizuálneho umenia a architektúry vo verejnom priestore mesta – sochy, pomníky, reliéfy, mozaiky alebo nástenné maľby, budovy, architektonické komplexy, kostoly, cintoríny. Tieto diela označuje špeciálnym pútačom s charakteristickým logom otvorenej dlane a s krátkym textom, ktorý dielo predstavuje okoloidúcim. Projekt AJ TOTO JE UMENIE vznikol na pôde asociácie v roku 2014, pričom každý rok pribúdajú nové označené diela v spolupráci s odborníkmi. Spočiatku s ľuďmi z projektu Bunka pre súčasnú kultúru (predovšetkým s Danielom Didom). Druhý a nasledujúce ročníky sa už niesli v spolupráci s kulturológom Jurajom Novákom a historikom umenia Richardom E. Pročkom, ktorí sa stali novými kurátormi projektu. Od roku 2019 na projekte participujú pod značkou Nitrianske kultúrne dedičstvo.
Cieľom projektu je rozvíjať vedomie verejnosti o kultúrnych hodnotách, podporovať kultúrny turizmus a cestovný ruch, prispieť k znovuobjaveniu identity mesta a jej obyvateľov. Projekt vyzdvihuje hodnotu, význam a jedinečnosť samotného diela, ako aj autorov diela a ich prínos. K vizuálnym inštaláciám pribudli v roku 2020 náučné videoprechádzky. V roku 2022 vznikla samostatná stránka ajtotojeumenie.sk, ktorá obsahuje zatiaľ 43 objektov a pripravuje sa jej verzia vo forme aplikácie. V roku 2022 sa tiež podarilo vymeniť nosiče vo verejnom priestore, ktoré označujú jednotlivé objekty.

sobota 24. 9., 14.30 – 15:30, Svätoplukovo nám.

Nitrianske kultúrne dedičstvo, o.z., Asociácia Divadelná Nitra, projekt Aj toto je umenie: Krehká Nitra.

Prechádzka mestom s kulturológom Jurajom Novákom zameraná na krehkosť mesta a jeho obyvateľov. Nitra je plná miest, ktoré ilustrujú, aké krehké boli osudy jej obyvateľov a budov, ktoré sa v nej nachádzali či nachádzajú. Pripomenieme si zabudnuté, priblížime existujúce. Prechádzka začína pri Mariánskom stĺpe na Svätoplukovom námestí.

Viac informácií na www.ajtotojeumenie.sk.

 

Partneri

         

S podporou