2020 = 4 + 4

Tému tohto ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra „územie étos“ možno vlastne chápať ako jednu z hlavných významových rovín dlhoročného projektu Aj toto je umenie. Jeho hlavnou úlohou je upozorňovať na zabudnuté alebo prehliadané architektonické a umelecké diela na území mesta Nitry. V projekte ich chápeme dvojako. Na jednej strane ako hodnoty, ktoré architektonickou alebo umeleckou činnosťou na tomto mieste alebo pre toto miesto vytvoril niekto pred nami – v takom prípade hodno nastoliť základnú otázku morálnej zodpovednosti za tieto diela minulosti, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Na strane druhej upozorňujeme aj na také diela, ktoré sú pomníkmi udalostí a činov predkov, priamo komunikovaných zväčša hodnotnou architektonicko-sochárskou formou, a ich časté prehliadanie je povážlivejšie o to väčšmi, že sú nielen pietnym mementom, ale aj nositeľmi zásadných morálnych odkazov do budúcnosti.

Siedmy ročník projektu Aj toto je umenie prináša v číslach dve štvorky. K doterajším 39 objektom, označeným pútačmi, pribudne ďalšia štvorica. Z architektonických pamiatok sme vybrali štvrť rodinných domov na úpätí Zobora, tzv. Poštársku kolóniu, od architekta Václava Jiránka z prvej polovice dvadsiatych rokov minulého storočia, a budovu Okresnej nemocenskej poisťovne od architekta Františka Faulhammera z rokov 1937 – 1940.

 


    Kolekcia umeleckých diel vo verejnom priestore sa rozrastie o fontánu so súsoším
Radostné materstvo v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre od sochára Ludwika Korkoša z prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia a o plastiku Klas z roku 1984 pre vtedajšiu Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Označením posledného zo štyroch tohtoročných diel si zároveň symbolicky pripomíname 90. výročie narodenia jeho autora – akademického sochára Štefana Belohradského (1930 – 2012).

Tento rok sme na podnet Asociácie Divadelná Nitra projekt obohatili o ďalšiu štvorku – sériu štyroch krátkych videí, cez ktoré dokumentárnym spôsobom približujeme vybrané témy projektu. Kým prvé video predstavuje výber najhodnotnejších nitrianskych vojnových pomníkov, nasledujúce tri približujú postupne novú mestskú štvrť mladej Československej republiky, na ňu nadväzujúce sídlisko Párovce I a najhodnotnejší obytný súbor architekta Michala Maximiliána Scheera v Nitre, sídlisko Chrenová I, a to vrátane sochárskych diel Tibora Bartfaya. Aj použitie dronu pri natáčaní videí podporilo našu ambíciu pozrieť sa na viac či menej známe stavby a sochárske diela z iného uhla pohľadu. Teda nielen na základe informácií, ale aj vďaka novým technológiám, ktoré ponúkajú pohľady, aké sa nám ako chodcom z ulice nenaskytnú. Videá pochádzajú z dielne mladého úspešného tvorcu Lukáša Búša. Pre úspech, ktorý sme uverejnením videí zaznamenali, veríme, že budúci rok pribudnú ďalšie.

Juraj Novák, Richard E. Pročka, Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z.
foto: J. Novák

Na stiahnutie:

Mapa označených miest projektu Aj toto je umenie 2014 2020

 

Partneri: