Aj toto je umenie je projekt, ktorý svojím ôsmym ročníkom aktívne vstupuje do verejného priestoru Nitry a poukazuje na viac či menej známe diela architektúry, urbanizmu a umenia v ňom. Prostredníctvom jednoduchých pútačov so základnými informáciami upozorňuje na zdanlivo nenápadné, prehliadané, no často aj neudržiavané, zdevastované či dokonca už neexistujúce objekty. Objekty, okolo ktorých chodievame dennodenne a neuvedomujeme si, že sú alebo boli dielom umu a umeleckej tvorivosti človeka tak ako tie, ktoré pokladáme za dominanty, symboly či ikony mesta, o ktoré sa patrične staráme. Popri svojich umeleckých hodnotách sú spojené s príbehmi a osudmi ich autorov, obyvateľov či vlastníkov a nespochybniteľne tvoria súčasť histórie nášho mesta a kultúrneho dedičstva Slovenska a Európy.

Projekt Aj toto je umenie nespočíva len v samotných pútačoch umiestnených vo verejnom priestore a dielach, na ktoré poukazujú. Jeho súčasťou je systematická výskumná práca a dramaturgia každého ročníka, ktorá zároveň reflektuje tému aktuálneho ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Za vznikom tohto projektu v roku 2014 stojí Asociácia Divadelná Nitra, ktorá spočiatku spolupracovala s reprezentantmi projektu Bunka za súčasné umenie, od roku 2015 sú kurátormi projektu historik umenia Richard E. Pročka a kulturológ Juraj Novák (od roku 2018 ako členovia občianskeho združenia Nitrianske kultúrne dedičstvo).

V priebehu doterajších siedmich ročníkov pribudlo v Nitre postupne 43 miest označených logom Aj toto je umenie – roztvorenou dlaňou ukazujúcou na vybraný objekt. Nová doba priniesla aj potrebu hľadania nových, modernejších a atraktívnejších foriem prezentácie výsledkov projektu (celoročne dostupné informácie o projekte na webovej stránke festivalu, každoročná komentovaná prechádzka v čase konania festivalu, videoprezentácia vybraných objektov v roku 2020). Ambíciou projektu je inšpirovať aj iné miesta na Slovensku k podobnému označovaniu zabudnutej architektúry a umeleckých diel vo verejnom priestore.

Aktuálny ročník projektu prinesie hneď niekoľko aktivít.

Prvou bude prezentácia nového sídla Asociácie Divadelná Nitra, priestoru nového kultúrneho a komunitného centra bod.K7 v budove bývalej Nitrianskej úverovej banky, ktorú označíme novým pútačom. Takto sa sídlo asociácie stane súčasťou samotného projektu.

Novú modernú budovu najstaršieho bankového ústavu v Nitre – Nitrianskej všeobecnej banky – naprojektoval v roku 1928 v ateliéri Milana Michala Harminca mladý architekt Ferdinand Silberstein. Stavbu na nároží Štefánikovej triedy a Radlinského ulice realizovala v rokoch 1931 – 1933 nitrianska firma Ján Tomaschek. Základ budovy tvoria dve nerovnako vysoké uličné krídla s obchodnými priestormi na prízemí a s bytmi na vyšších podlažiach. Celkovú kompozíciu dopĺňa a vyvažuje tretí, v tomto prípade vertikálny objem schodiskovej veže, sprístupňujúcej všetky poschodia. V roku 1998 bola budova ako hodnotný funkcionalistický objekt vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Časť obchodného parteru s veľkými výkladmi v oceľových rámoch a s fasádami obkladanými travertínom, v ktorom bola svojho času predajňa podniku zahraničného obchodu Tuzex, pobočka banky a naposledy kníhkupectvo, bola dlhodobo nevyužitá. V septembri 2021 Asociácia Divadelná Nitra otvorila tieto priestory po rekonštrukcii a revitalizácii ako nové kultúrne centrum bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu.

Súčasťou tohtoročného projektu Aj toto je umenie je aj pripravovaná mobilná aplikácia, ktorá moderným spôsobom priblíži širšej verejnosti projekt a vytypované objekty prostredníctvom fotografií, textov a interaktívnej mapy.

Jedným z najdôležitejších krokov v histórii projektu bude výroba nových pútačov – umožnil ju grant z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorý sa Asociácii Divadelná Nitra podarilo získať na svoje aktivity regionálnej povahy vrátane vybavenia nového priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu bod.K7.

Juraj Novák, Richard E. Pročka, Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z.

Program počas MF Divadelná Nitra:
Kde prebýva kultúra
sobota 2. 10. 2021, 16.00 – 17.30, od Starého divadla K. Spišáka na Ul. 7. pešieho pluku po bod.K7 na Štefánikovej triede 7
Komentovaná prechádzka s kulturológom Jurajom Novákom, ktorá práve v súvislosti so vznikom bodu.K7 predstaví minulé, súčasné a budúce sídla nitrianskych kultúrnych centier, miesta a ľudí, ktorí formovali, formujú a budú formovať kultúrne prostredie Nitry. Stretnutie účastníkov o 15.55 pred vchodom do SDKS na Ul. 7. pešieho pluku 1.

Na stiahnutie:

Mapa označených miest projektu Aj toto je umenie 2014 2020

 

Partneri:

   

S podporou: 

          

Aj toto je umenie je projekt, ktorý svojím ôsmym ročníkom aktívne vstupuje do verejného priestoru Nitry a poukazuje na viac či menej známe diela architektúry, urbanizmu a umenia v ňom. Prostredníctvom jednoduchých pútačov so základnými informáciami upozorňuje na zdanlivo nenápadné, prehliadané, no často aj neudržiavané, zdevastované či dokonca už neexistujúce objekty. Objekty, okolo ktorých chodievame dennodenne a neuvedomujeme si, že sú alebo boli dielom umu a umeleckej tvorivosti človeka tak ako tie, ktoré pokladáme za dominanty, symboly či ikony mesta, o ktoré sa patrične staráme. Popri svojich umeleckých hodnotách sú spojené s príbehmi a osudmi ich autorov, obyvateľov či vlastníkov a nespochybniteľne tvoria súčasť histórie nášho mesta a kultúrneho dedičstva Slovenska a Európy.

Projekt Aj toto je umenie nespočíva len v samotných pútačoch umiestnených vo verejnom priestore a dielach, na ktoré poukazujú. Jeho súčasťou je systematická výskumná práca a dramaturgia každého ročníka, ktorá zároveň reflektuje tému aktuálneho ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Za vznikom tohto projektu v roku 2014 stojí Asociácia Divadelná Nitra, ktorá spočiatku spolupracovala s reprezentantmi projektu Bunka za súčasné umenie, od roku 2015 sú kurátormi projektu historik umenia Richard E. Pročka a kulturológ Juraj Novák (od roku 2018 ako členovia občianskeho združenia Nitrianske kultúrne dedičstvo).

V priebehu doterajších siedmich ročníkov pribudlo v Nitre postupne 43 miest označených logom Aj toto je umenie – roztvorenou dlaňou ukazujúcou na vybraný objekt. Nová doba priniesla aj potrebu hľadania nových, modernejších a atraktívnejších foriem prezentácie výsledkov projektu (celoročne dostupné informácie o projekte na webovej stránke festivalu, každoročná komentovaná prechádzka v čase konania festivalu, videoprezentácia vybraných objektov v roku 2020). Ambíciou projektu je inšpirovať aj iné miesta na Slovensku k podobnému označovaniu zabudnutej architektúry a umeleckých diel vo verejnom priestore.

Aktuálny ročník projektu prinesie hneď niekoľko aktivít.

Prvou bude prezentácia nového sídla Asociácie Divadelná Nitra, priestoru nového kultúrneho a komunitného centra bod.K7 v budove bývalej Nitrianskej úverovej banky, ktorú označíme novým pútačom. Takto sa sídlo asociácie stane súčasťou samotného projektu.

Budovu banky naprojektoval v rokoch 1928 – 1930 v ateliéri Milana Michala Harminca mladý architekt Ferdinand Silberstein. Stavbu na nároží Štefánikovej triedy a Radlinského ulice realizovala v rokoch 1931 – 1933 nitrianska firma Ján Tomaschek. Základ budovy tvoria dve nerovnako vysoké uličné krídla s obchodnými priestormi na prízemí a s bytmi na vyšších podlažiach. Celkovú kompozíciu dopĺňa a vyvažuje tretí, v tomto prípade vertikálny objem schodiskovej veže, sprístupňujúcej všetky poschodia. V roku 1998 bola budova ako hodnotný funkcionalistický objekt vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Časť obchodného parteru s veľkými výkladmi v oceľových rámoch a s fasádami obkladanými travertínom, v ktorom bola svojho času predajňa podniku zahraničného obchodu Tuzex, pobočka Všeobecnej úverovej banky a naposledy kníhkupectvo, bola dlhodobo nevyužitá. V septembri 2021 Asociácia Divadelná Nitra otvorila tieto priestory po rekonštrukcii a revitalizácii ako nové kultúrne centrum bod.K7 – priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu.

Súčasťou tohtoročného projektu Aj toto je umenie je aj pripravovaná mobilná aplikácia, ktorá moderným spôsobom priblíži širšej verejnosti projekt a vytypované objekty prostredníctvom fotografií, textov a interaktívnej mapy.

Jedným z najdôležitejších krokov v histórii projektu bude výroba nových pútačov – umožnil ju grant z ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorý sa Asociácii Divadelná Nitra podarilo získať na svoje aktivity regionálnej povahy vrátane vybavenia nového priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu bod.K7.

Juraj Novák, Richard E. Pročka, Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z.

Program počas MF Divadelná Nitra:
Kde prebýva kultúra
sobota 2. 10. 2021, 16.00 – 17.30, od Starého divadla K. Spišáka na Ul. 7. pešieho pluku po bod.K7 na Štefánikovej triede 7
Komentovaná prechádzka s kulturológom Jurajom Novákom, ktorá práve v súvislosti so vznikom bodu.K7 predstaví minulé, súčasné a budúce sídla nitrianskych kultúrnych centier, miesta a ľudí, ktorí formovali, formujú a budú formovať kultúrne prostredie Nitry. Stretnutie účastníkov o 15.55 pred vchodom do SDKS na Ul. 7. pešieho pluku 1.

Na stiahnutie:

Mapa označených miest projektu Aj toto je umenie 2014 2020

 

Partneri:

   

S podporou: