Predstavte si, že sa jedného dňa zobudíte, chcete si pustiť hudbu a – hudby niet. Nehrajú divadlá ani kiná. Galérie, múzeá a knižnice sú zavreté. Zmizla architektúra, dokonca ani svoje obľúbené dizajnové kúsky nenájdete. Je ticho a pusto. Svet sa ocitol bez umenia. 
Aký to bude svet?

Týmto slovami Asociácia Divadelná Nitra odštartovala svoj projekt „Deň bez umenia“ v roku 2014. Chcela ním upozorniť na existenčný problém rovnomenného medzinárodného festivalu v dôsledku prepadu príjmov z verejných zdrojov. V posledný deň festivalu sa tak namiesto umeleckého programu konali aktivistické stretnutia s publikom vo verejnom priestore na tému Načo umenie?.

Dnes znejú tieto slová priam prorocky. Na celom svete sa múzy odmlčali alebo presťahovali z verejného do virtuálneho priestoru. A virálny marketing sa stal realitou doslova.

A tak oslavujeme Svetový deň umenia bez priameho kontaktu s umením, tak ako sme oslavovali Svetový deň divadla mimo divadla, Svetový deň učiteľov bez učiteľov alebo sviatky Veľkej noci bez návštevy kostolov.

Sledujeme záznamy famóznych operných inscenácií na televíznej obrazovke, absolvujeme virtuálne prechádzky po galériách, počúvame zoom koncerty hudobníkov, ktorí nám hrajú zo svojich domovov.

Lebo nielen ľudia nemôžu žiť bez umenia, ale ani umelci nemôžu žiť bez svojho publika.

A tak zotrvávajúc v tejto nedobrovoľnej izolácii máme dosť času uvažovať nad tým, čo pre nás umenie znamená, čo nám dáva a aký by bol svet bez neho. A tí, ktorí sú zodpovední za vytváranie podmienok pre rozvoj umenia a kultúry vôbec, si hádam v týchto časoch jasnejšie uvedomia, akú hodnotu pre spoločnosť, pre jej mravnú integritu aj identitu, pre budúcnosť tohto spoločenstva má umenie.

A tak k tomuto sviatku si zaželajme spoločne: nech umenie a všetci jeho tvorcovia prežijú bez ujmy tieto ťažké časy, aby sa mohli vrátiť znovuzrodení k tým, ktorí ich tak bytostne potrebujú, hoci možno o tom sami nevedia.

A načo je vlastne umenie, Vám mnohé osobnosti odpovedia tu: http://nacoumenie.sk/

Prípadne upozorňujeme na inicatívu: https://ktopomozeslovensku.sk