Asociácia Divadelná Nitra vydáva výzvu na účasť vo workshope talianskeho choreografa Alessandra Carboniho, ktorý sa uskutoční 3. a 9. decembra 2019 v Nitre.

Workshop je súčasťou decembrovej rezidencie umelcov, ktorou organizátori Divadelnej Nitry pokračujú v aktivitách určených pre obyvateľov Nitry a okolia. Tentoraz dostane verejnosť možnosť podieľať sa na tvorbe inscenácie s medzinárodným zastúpením. Skupina obyvateľov mesta sa nielen zapojí do decembrového workshopu, ale i priamo ovplyvní podobu tanečno-pohybového diela, ktoré bude neskôr prezentované na svetových divadelných scénach.

„Záujemcovia nemusia mať predošlé praktické skúsenosti. Dôležitý je záujem o pohybové umenie, ako aj o mesto Nitra, keďže umelci v tejto inscenácii využívajú telo ako kartografický nástroj, ktorým budú mapovať územie mesta,“ vysvetľuje manažérka projektu Be SpectACTive! Anna Šimončičová.

„Počas rezidencie budú účastníci s umeleckým tímom vytvárať jednu časť medzinárodnej inscenácie. Ich hlavnou úlohou bude pomôcť zdokumentovať Nitru, ich vzťah k mestu a ďalšie územné špecifiká. V závere im umelci predstavia spoločný výsledok pobytu v Nitre. Záverečné predstavenie,
ktoré sa bude konať 12. decembra 2019, bude prístupné i verejnosti,“ dodáva Anna Šimončičová.

Inscenácia Context vzniká v spolupráci so zahraničnými partnermi CapoTrave / Kilowatt (Taliansko), Bakelit M. A. C. (Maďarsko), Domino Udruge (Chorvátsko) a predstavuje súčasť medzinárodného projektu Be SpectACTive!. Európsky uznávaný projekt tvorený sieťou 19 európskych partnerov sa zameriava na rozvoj publika a umeleckej tvorby, výmenu kontaktov a výskum v oblasti múzických umení. Asociácia Divadelná Nitra sa v ňom usiluje o zapojenie Nitranov do umeleckej tvorby
a kultúrneho diania v meste, vytvára nadlokálne kontakty s umením a podporuje vzťah k umeniu
a kultúre.

Výzvu a praktické informácie nájdete tu: PDF VÝZVA

Prihlásiť sa môžete: TU

Výzva je sprístupnená od 18. 11. 2019 do 27. 11. 2019