Asociácia Divadelná Nitra sa aj tento rok zapojí do aktivít spojených s Nocou divadiel, ktorá sa koná po celom Slovensku. Jedným v podujatí je aj výstava s názvom NEŽNÁ.NR, ktorú otvorí Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre 16. novembra vo foyer na treťom podlaží. Pripomenie si ňou 30. výročie Nežnej revolúcie. Výstava je venovaná udalostiam v novembri a v decembri 1989 a podrobne mapuje predovšetkým aktivity nitrianskych divadelníkov v tomto období. Po otvorení výstavy nasleduje diskusia s divadelníkmi nežná.nr_spomienky. Organizátori festivalu Divadelná Nitra pre svojich divákov, dobrovoľníkov i ďalších priateľov pripravili aj diskusiu O SLOBODE, ktorá sa uskutoční ako súčasť Noci aktívneho publika v rámci medzinárodného projektu Be SpectACTive!. Aktivity Asociácie  

PROGRAM NEŽNÁ.NR

18.00 – 18.30, foyer DAB v Nitre

Stena slávy Divadla Andreja Bagara v Nitre

 

18.30 – 19.30, foyer DAB v Nitre

nežná.nr

otvorenie výstavy fotografií, materiálov a faktov dokumentujúcej novembrové udalosti v Nitre, prezentácia

 

19.30 – 21.30, kaviareň DAB v Nitre

nežná.nr_spomienky

stretnutie a spomienky divadelníkov na udalosti 17. novembra 1989 v predvečer 30. výročia Nežnej revolúcie. Diskutujúci: Darina Kárová, Eva Matejková, Marián Slovák, Eva Pavlíková, Ivan Gontko

 

NOC AKTÍVNEHO PUBLIKA

Podujatie pre aktívnych divákov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa koná v rámci európskej Noci aktívneho publika, ktorá je organizovaná sieťou Be SpectACTive!. Organizátori pre svoje publikum, dobrovoľníkov i ďalších priateľov pripravili diskusiu reflektujúcu tému Nežnej revolúcie. Diskusia o slobode, slobode v umení a jej ohrozeniach sa uskutoční za účasti umelcov z Nitry, medzi nimi Šimon Spišák, Veronika Gabčíková, Ivan Matejovič.

K prihláseniu na Noc aktivínho publika je potrebné prihlásenie vopred mailom na bosmanova@nitrafest.sk

Názory a postrehy divákov nezostanú len v Nitre, ale prostredníctvom online diskusie budú porovnávané s ďalšími 18 mestami v Európe. Po debate môžu účastníci navštíviť aj ďalšie podujatia nežnej.nr. V závere divadelnej noci je pre nich pripravená párty s hudbou z 80.-90 rokov.

 

Program Noci aktívneho publika

17.30 – 19.00, DAB – miestnosť  351 (vstup cez služobný vchod)

diskusia O SLOBODE, moderuje: Miro Zwiefelhofer, hostia: Šimon Spišák, Veronika Gabčíková, Ivan Matejovič

 

19.00 – 19.30, DAB – horné foyer,

prehliadka výstavy nežná.nr

 

19.30 – 21.30, DAB – kaviareň,

účasť na diskusii nežná.nr_spomienky

 

22.00 – 00.00, LifeHouse

párty  80. – 90. roky

Viac info: https://www.facebook.com/events/840458496371115/

Aktivity ADN v rámci akcie nežná.nr podporila Férová nadácia O2.

 

NEŽNÁ.NR

Situácia pracovníkov DAB bola v novembri 1989 veľmi špecifická. V čase, keď sa slovenské divadlá zapájali do udalostí a rušili predstavenia so známym heslom tej doby „Dnes večer nehráme“, bola väčšina umeleckého súboru DAB na zájazde v Moskve. Od 12. do 23. novembra účinkovali v svetoznámom Divadle na Malej Bronnej. „Hrali tu tri náročné predstavenia: Proso a Smútok pristane Elektre v réžii Jozefa Bednárika a Posledná zastávka v réžii Karola Spišáka. O udalostiach 17. novembra sa tak dozvedali iba cez telefonáty od svojich blízkych a divadelníkov. Jeden z prvých, ktorí ich do Moskvy kontaktovali bol, aj herec Milan Kňažko. Na výstave bude aj jeho Otvorený list z októbra 1989, v ktorom sa vzdal titulu Zaslúžilý umelec,“ povedala autorka výstavy Slavka Civáňová.

Situácia v Moskve sa skomplikovala. Časť hercov chcela na situáciu okamžite reagovať, časť mala obavy, pretože do Moskvy prišli na pozvanie a celý zájazd vrátane leteniek platila sovietska strana. Herci nakoniec 21. novembra čítali v Moskve vyhlásenie, v ktorom sa pripojili k protestom, ktoré už v tom čase prebiehali v Československu. O niekoľko dní, po návrate domov, vzniká 24. 11. v DAB štrajkový výbor a 27. 11. sa pracovníci divadla pridali ku generálnemu štrajku.

Práve tieto dramatické udalosti z pred 30 rokov zachytáva výstava NEŽNÁ.NR, ktorú pripravuje Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Asociácia Divadelná Nitra. Medzi exponátmi bude text vyhlásenia, ktoré herci čítali v Moskve i ďalšie dochované vyhlásenia a stanoviská, videozáznam i fotografie, medzi ktorými nebude chýbať ani, dnes už veľmi známa fotka, na ktorej idú zamestnanci divadla s logom DAB do generálneho štrajku.

„Výstava mapuje aj ďalšie aktivity hercov, ich výjazdy do regiónov a tovární, kde sa na mítingoch stretávali s verejnosťou. Výstava vychádza z kalendária, ktoré bolo súčasťou projektu  Nitra 89 – pamäť regiónu vypracovanom Asociáciou Divadelná Nitra. Vďaka tomu sa nám podarilo zachytiť jednotlivé udalosti novembra a decembra 1989 prakticky deň po dni,“ uviedla S. Civáňová. Súčasťou výstavy sú aj fotografie ľudí, ktorí zareagovali na aktuálnu výzvu DAB. Návštevníci tu nájdu aj dobovú dennú tlač, plagáty a rôzne letáky.

Po vernisáži sa bude konať diskusia s divadelníkmi, ktorí budú hovoriť o novembrových udalostiach v Moskve i v Nitre, ale aj v iných divadlách na Slovensku tak, ako si ich pamätajú. Zúčastní sa na nej Darina Kárová, ktorá bola v roku 1989 dramaturgičkou DAB, herečka DAB Eva Pavlíková, Eva Matejková a Marián Slovák (ktorí boli od roku 1972 herci DAB, ale v Novembri ´89 už boli členovia Divadla Nová Scéna) a Ivan Gontko zo Starého divadla Karola Spišák v Nitre. Diskusiu bude sprevádzať aj hudobný program v podaní najmladšej generácie súboru DAB.