V4@Theatre Critics Residency 2022

V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov zo Slovenska a zahraničia. Projekt vznikol v roku 2015 z iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra v spolupráci s partnermi zo zúčastnených krajín. V priebehu svojho fungovania sa s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia neustále rozrastá, pokiaľ ide o počet účastníkov, zastúpených krajín i lektorov.

Informácie o možnosti prihlásenia na rezidenciu 2022 na konci tohto článku. / Registrácia je ukončená. 

Jeho cieľom je rozvoj kritickej reflexie divadla, sledovanie nových tendencií v oblasti scénického umenia a zároveň zoznámenie sa s analytickými postupmi, ktoré slúžia na reflexiu neraz špecifických a experimentálnych umeleckých diel. V rámci rezidenčného pobytu sa skupina vybraných divadelných kritikov aktívne zúčastňuje na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Navštevuje predstavenia festivalového programu a priebežne ich analyzuje v rámci stretnutí s lektormi rezidencie.

Účastníci rezidenčného pobytu na festivale už od začiatku pôsobia pod vedením uznávaných zahraničných teatrológov a divadelných kritikov Patricea Pavisa (FR, 2015 – 2018), Thomasa Irmera (DE, 2017 – 2019), Stefana Tiggesa (DE, 2019 – 2021) a Darka Lukića (HR, DE, 2020 – 2021), ktorí majú funkciu facilitátorov tohto interkultúrneho dialógu o súčasnom umení.

Projekt V4@Theatre Critics Residency však nemá len vzdelávaciu funkciu, ale je aj platformou a priestorom na medzinárodnú kultúrnu výmenu a výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v krajinách, z ktorých pochádzajú lektori a účastníci projektu. V tejto súvislosti sme vytvorili miniprojekt V4@Networking&Reminiscences, ktorý prepája súčasných a predošlých účastníkov projektu a ďalších profesionálov z oblasti divadla, ktorí sa zúčastnili na festivale.

Rezidencia v Nitre počas 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

8. ročník rezidencie sa uskutoční po dvoch rokoch obmedzení opäť v Nitre pre vybraných mladých divadelných kritikov z krajín V4, Západného Balkánu a Východného partnerstva. Účastníci absolvujú analytické semináre, networkingové stretnutia, diskusie, prednášky, špecializovaný workshop a navštívia vybrané predstavenia hlavného a sprievodného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.

Pracovným jazykom rezidencie je angličtina. Uzávierka prihlášok je 21. augusta 2022. / Registrácia je ukončená. 

Lektori

Stefan Tigges, Nemecko, je teatrológ. Zaoberá sa súčasným divadlom a performatívnym umením, metodologickými postupmi analýzy performancie, pojmami priestoru a miesta v divadle a ďalšími témami z oblasti dramaturgie. 

Darko Lukić, Nemecko/Chorvátsko, je teatrológ, pedagóg a divadelník. Zaoberá sa súčasným divadlom a drámou, divadelnou antropológiou, aplikovaným divadlom i problematikou práce s publikom. 

 

Informácie k prihláške TU

Prihláška TU.

Kontakt:
Terézia Bosmanová, manažérka projektu, tel.: +421 901 707 749, e-mail: bosmanova@nitrafest.sk.

 

Partneri

                       

 

Podpora