Projekt V4@Theatre Critics Residency sa taktiež nevyhol dôsledkom prebiehajúcej krízy spojenej s COVID – 19. Pri realizácii projektu v roku 2020 sme spočiatku eliminovali počet zapojených krajín zo strednej a východnej Európy.  Pribúdajúce prípady nákazy a protiepidemické opatrenia nás prinútili prehodnotiť situáciu a rozhodli sme sa šiesty ročník projektu zrealizovať online. Pod vedením nemeckého teatrológa Stefana Tiggesa absolvujú prihlásení účastníci analytické semináre, diskusie o inscenáciách vybraných predstavení hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020 a politicko–spoločenských otázkach, stretnutie s kurátormi hlavného programu a taktiež s účastníkmi ďalších projektov Asociácie Divadelná Nitra. Program doplnil svojou prednáškou a odbornými radami Darko Lukić, chorvátsky divadelný profesionál. Online workshop prebiehal súbežne s MF Divadelná Nitra.

 

Stefan Tigges o festivale a rezidencii

 

Darko Lukic o V4 rezidencii

 

partneri: