V4@Theatre Critics Residency 2023

 

V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov zo Slovenska a zahraničia. Projekt vznikol v roku 2015 z iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra v spolupráci s partnermi zo zúčastnených krajín.

Počas svojho fungovania sa neustále rozširuje o nových účastníkov, krajiny, lektorov i aktivity zohľadňujúce nové výzvy v oblasti scénického umenia. V roku 2023 je témou projektu kríza v umení v súvislosti s celosvetovými negatívnymi udalosťami, akými sú svetová pandémia, vojna na Ukrajine či ekonomická kríza. Pozornosť obráti aj na aktuálny výrazný pokles záujmu verejnosti o živé umenie v snahe hľadať spôsoby, ako vyvolať divácky ohlas. Uvedenú tému bude reflektovať umelecký a odborný program 32. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2023, ako aj dve online prednášky na jeseň 2023.

Vďaka dlhodobej podpore Medzinárodného vyšehradského fondu pomáha projekt V4@Theatre Critics Residency už deviaty rok kritickej reflexii divadla, zoznamuje s novými trendmi v oblasti scénického umenia a s analytickými postupmi reflexie neraz špecifických a experimentálnych umeleckých diel. V rámci rezidenčného pobytu sa skupina vybraných divadelných kritikov aktívne zúčastní na MF Divadelná Nitra. Navštívi predstavenia festivalového programu a priebežne ich bude analyzovať na stretnutiach s lektormi. Podujatie s cieľom otvoreného interkultúrneho dialógu o súčasnom umení sa každoročne uskutočňuje pod vedením uznávaných zahraničných teatrológov a divadelných kritikov: Patricea Pavisa (FR, 2015 – 2018), Thomasa Irmera (DE, 2017 – 2019), Stefana Tiggesa (DE, 2019 – 2022) a Darka Lukića (HR, DE, 2020 – 2022).

Projekt nemá len vzdelávaciu funkciu, ale je aj platformou na medzinárodnú kultúrnu výmenu a výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v krajinách, z ktorých pochádzajú lektori a účastníci projektu. Podporuje dlhodobú spoluprácu účastníkov a partnerov projektu v rámci Rady programových konzultantov. Jej prvé stretnutie sa uskutoční v septembri 2023.

V4@Theatre Critics Residency sa uskutoční počas 32. ročníka MF Divadelná Nitra od 21. do 28. 9. 2023 v Nitre za účasti mladých divadelných kritikov z krajín V4, západného Balkánu a Východného partnerstva. Pracovným jazykom workshopu bude angličtina.

Termín pre prihlásenie je 31. júl 2023. Viac informácií, výzvu, prihlasovací formulár a program online prednášok nájdete na https://nitrafest.sk/en/other-projects/v4theatre/ 

Koordinátorka projektu

Tamara Vajdíková
tamara.vajdikova@gmail.com
+421 918 568 977

 

Partneri

         

         

 

Podpora