V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov z krajín strednej a východnej Európy. Projekt vznikol v roku 2015 z iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra v spolupráci s partnermi zo zúčastnených krajín. V priebehu svojho fungovania sa s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia neustále rozrastá v počte účastníkov, zastúpených krajín, ako aj lektorov.

 

Jeho cieľom je rozvoj kritickej reflexie divadla, sledovanie nových tendencií súčasnej tvorby v oblasti scénického umenia a zároveň  zoznámenie sa s analytickými prístupmi, ktoré slúžia na reflexiu neraz špecifických a experimentálnych umeleckých diel. V rámci  rezidenčného pobytu sa skupina vybraných divadelných kritikov aktívne zúčastňuje na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Navštevuje predstavenia festivalového programu a priebežne ich analyzuje v rámci stretnutí s lektormi rezidencie.

Pobyt účastníkov rezidencie na  festivale sa už od začiatku koná pod vedením uznávaných zahraničných teatrológov a divadelných kritikov Patricea Pavisa, FR (2015‑2018) a Thomasa Irmera, DE (2017-2019), Stefana Tiggesa, DE (2019-2020) a Darka Lukića, HR a DE (2020), ktorí pôsobia ako facilitátori tohto interkultúrneho dialógu o súčasnom umení.

Projekt V4@Theatre Critics Residency však slúži nielen svojej vzdelávacej funkcii, ale aj ako platforma a priestor pre medzinárodnú kultúrnu výmenu a výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v regióne strednej a východnej Európy. V závere pobytu plánujeme stretnutie účastníkov vzdelávacích programov Asociácie Divadelná Nitra spoločnú reflexiu vzhliadnutých inscenácií, v rámci ktorej navyše sprostredkujú kontexty umeleckej tvorby v krajinách strednej a východnej Európy.

Za šesťročné fungovanie projekt eviduje viac ako 80 účastníkov. Aj v tomto roku na festivale plánujeme stretnutie bývalých a budúcich účastníkov rezidencie so zástupcami partnerských inštitúcií a ďalšími divadelnými kritikmi. Okrem rozvoja odborných zručností mladých kritikov tak chceme miniprogramom V4@Networking&Reminiscences vytvoriť platformu pre budovanie spolupráce medzi kritikmi, odbornými časopismi a festivalmi v regióne strednej a východnej Európy a stimulovať tak pole divadelnej kritiky.

 

Výzvu pre aktuálny ročník plánujeme zverejniť v júni 2021.

 

partneri:

        

 

podpora: