Polnočná omša

Ne/27/09/2020
18.30 – 20.15
KÚPIŤ VSTUPENKU
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Veľká sála
 

jazyk slovenský

bez prestávky

 

€ 14

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen, SLOVENSKO

Peter Karvaš

Polnočná omša

réžia: Peter Palik

Hru so silným posolstvom napísal významný slovenský dramatik Peter Karvaš, rodák z Banskej Bystrice, ktorého 100. výročie narodenia si pripomíname v roku 2020, súbežne s Rokom slovenského divadla.

Dráma je situovaná do pamätného roku 1944 a kladie zásadné otázky o svedomí a dobe. Odohráva sa na Štedrý deň roku 1944. Skúma postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny. Manželia Kubišovci sa vzorne starajú o svoju rodinu, dbajú na zvyky a tradície. Pod touto pokrievkou to však vrie. Najmladší syn je partizán, starší gardista, dcéra arizátorka. Pri štedrovečernom stole sedia s nacistom, nádejnou nevestou je komunistka. Situácia na fronte je čoraz neistejšia, blíži sa chvíľa, keď bude treba jedného z členov rodiny obetovať. Z čoho sa budú spovedať po polnočnej omši? Polnočná omša nahliada do skrytých tajomstiev v naoko usporiadanej rodine, ktorá v zápase o existenciu a identitu v zložitom dejinnom období vytvára aj svojráznu metaforu celého národa. Silná dráma kladie i dnes dôležité otázky.

úprava a réžia: Peter Palik
dramaturgia: Ján Chalupka
scéna: Peter Palik
kostýmy: Eva Farkašová
pohybová spolupráca: Petr Nusek
hudba: Martin Geišberg, Daniel Špiner

účinkujú: Vladimír Rohoň, Jana Pilzová, Ondřej Daniš, Marek Rozkoš, Barbora Špániková, Richard Sanitra, Mária Knoppová, Michal Ďuriš, Ján Marcinek, Michal Ďurík

Peter Palik (1979)

V roku 2003 absolvoval štúdia v odbore environmentálna výchova na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Neskôr bol prijatý na Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave, kde na Katedre bábkarskej tvorby vyštudoval bábkarskú réžiu a dramaturgiu.
V roku 2009 sa stal dramaturgom v Bábkovom divadle Žilina a stál pri založení festivalu Bábková Žilina. V rokoch 2014 – 2017 bol interným režisérom v Spišskom divadle a v roku 2020 nastúpil ako umeleckým šéf do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ako dramaturg a režisér spolupracuje s viacerými divadlami na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku a Maďarsku. Tiež ako režisér a autor rozhlasových hier spolupracuje s Rozhlasom a televíziou Slovenska. Popri intenzívnej režijnej a autorskej činnosti, tiež pedagogicky pôsobí na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, kde sa v roku 2017 habilitoval na docenta. Za svoju umeleckú torbu získal viaceré významné ocenenia doma i v zahraničí. Jeho inscenácie sa zúčastnili medzinárodných festivalov v Číne, Rusku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Česku, Srbsku, Bulharsku, a na Ukrajine.
Významná časť jeho tvorby je venovaná aj deťom a mládeži. Je autorom vyše tridsiatich divadelných hier a dramatizácií. Jeho literárnym debutom bola útla kniha Bol raz jeden kameň. Kniha získala cenu Najkrajšia detská kniha jesene 2006. V autorskej spolupráci s Jánom Uličianskym vyšla Palikova druhá kniha Rozprávky z palety. Zbierka ôsmich farebných príbehov, ktoré ilustrovali ôsmi ilustrátori získala ocenenie Najkrajšia detská kniha zimy 2007 a Najlepšia detská kniha zimy 2007. V roku 2017 vyšla zbierka jeho dramatických textov s názvom 1+3 bábkohry.

„Falošná morálka v dramatických okolnostiach druhej svetovej vojny tvorí ústredný motív citlivo budovanej zápletky tejto hry. Matematicky presná dramatikova sonda do intímneho sveta svojich postáv, ich vzájomných vzťahov a vtedajšej spoločnosti sa javí ako autentická, nadčasová, ale i hlboko humanistická. … Mrazivý príbeh sa odohráva v roku 1944, na Vianoce, počas ktorých sa za stolom rodiny Valentína Kubiša striedajú chvíle vytúženého pokoja s extrémnym napätím. Atmosféra tej doby ponúka paralelu s aktuálnymi konfliktmi hodnôt, pričom odhaľuje tie idey a hnutia, ktoré majú zhubný potenciál na dnešnú demokratickú a občiansku spoločnosť v európskom regióne.“

(J. Chalupka – Ľ. Mojžišová, My Zvolen, 19. 9. 2020)