Norma

 

Pi/25/09/2020
18.30 – 19.40
KÚPIŤ VSTUPENKU
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Veľká sála

 

jazyk slovenský, anglické titulky

bez prestávky

 

€ 12 / 10 / 8

Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica, SLOVENSKO

kolektív autorov

Norma

réžia: Monika Kováčová

Divadlo z Pasáže je jediným slovenským profesionálnym divadlom, ktoré dlhodobo pracuje s mentálne a zdravotne znevýhodnenými hercami. Inscenácie, ktoré v ňom vznikajú, dávajú hlas vylúčeným skupinám, no zároveň spĺňajú kritériá umeleckej kvality. Kolektívne dielo v réžii Moniky Kováčovej skúma hranice normatívnosti, ktoré určuje väčšinová spoločnosť, a provokuje diváka nekompromisnou úprimnosťou, vďaka ktorej s humorom rozrušuje bariéru medzi „my“ a „oni“. Z dojímavých úvah a zo spontánnej tvorivosti sa rodí pohľad na to, čo pre hercov tohto divadla znamená byť (ne)normálny.

 

Na výbere inscenácie sa podieľala Divácka programová rada projektu Be SpectACTive!

Divadlo z Pasáže je jediným slovenským profesionálnym divadlom, ktoré dlhodobo pracuje s mentálne zdravotne znevýhodnenými hercami. Je tak jedným z mála domácich príkladov praxe aplikovaného divadla, ktoré sa programovo usiluje poukazovať na to, že v našej krajine nežijú len zdraví jedinci jedného etnika, vierovyznania, rovnakej sexuálnej či rodovej identity a s dobrým ekonomickým statusom. Podobne ako inscenácia Zimná cesta, takisto uvádzaná v programe DN 2020, aj Norma Divadla z Pasáže pripomína prostú skutočnosť, že to, čo je iné, nie je nevyhnutne horšie či menej dôležité pre symbiózu spoločenstva, ktoré všetci spoločne tvoríme. Zároveň hovorí o tom, že akceptovať túto skutočnosť je v občianskej spoločnosti málo, pretože tým neprispievame k odstraňovaniu nerovností a nespravodlivosti voči marginalizovaným skupinám. Členovia Divadla z Pasáže napríklad chápu, že umenie by malo byť dostupné pre všetkých a ktokoľvek, bez ohľadu na príslušnosť k niektorej spoločenskej skupine, by mal mať rovnakú príležitosť podieľať sa na vytváraní umenia.

Inscenácia Norma v réžii Moniky Kováčovej je oproti viacerým predošlým projektom divadla iná v tom, že východiskovým impulzom nebol text či režijný zámer, ale samotní členovia súboru. Spoločné rozhovory o tom, čo je podľa nich v živote dôležité, čo by chceli dosiahnuť, aké sú ich sny a ako by chceli byť vnímaní spoločnosťou, poskytli režisérke

bohatý materiál na spracovanie. Kolektívne dielo tak skúma hranice normatívnosti, ktoré určuje väčšinová spoločnosť, a provokuje diváka svojou nekompromisnou úprimnosťou. Kým inscenácia Zimná cesta prináša vysoko estetizovanú umeleckú formu, prostredníctvom ktorej o inakosti rozpráva, Norma inakosť sprítomňuje a zároveň s humorom rozrušuje hranice medzi „my“ a „oni“. Herci Divadla z Pasáže nám dokazujú, ako veľmi sme si všetci podobní v potrebe spoločenského uznania a v túžbe zaradiť sa, byť relevantnou a autonómne vnímanou súčasťou kolektívu. Ich spoločná výpoveď nám dáva nečakanú spätnú väzbu o našom často stereotypnom vnímaní ľudí s mentálnym znevýhodnením (ale môže sa to týkať aj iných druhov diverzity, odklonu od „normy“).

Režisérka nerezignovala ani na inscenačný tvar. Ide o plnohodnotné dielo, ktoré sprostredkuje vizuálne pôsobivé obrazy. Tvorivý tím sa nebojí divadelnej skratky, symbolu ani práce so svetlom a s objektmi. Kľúčový je motív škatule, ktorý predstavuje „škatule v nás a škatule okolo nás“, teda škatuľkovanie a kategorizovanie, obmedzenia, bariéry a predsudky, ktoré sú dané kultúrne i historicky a ktoré si vytvárame my sami. Odkaz inscenácie je pritom prostý a najlepšie ho ilustruje úvodná metafora o mrkve – hoci na prvý pohľad je možno krivá mrkva menejcenná, nespĺňa normu a nedostane sa na pult supermarketu, stále je to mrkva, vyzerá aj chutí ako mrkva. A obsahuje rovnaký vitamín A, ktorý pomáha dobre vidieť – stačí si zložiť klapky z očí či vyjsť zo svojej mentálnej škatule. Divadlo z pasáže hosťovalo na MF Divadelná Nitra v roku 1996 s inscenáciou O popolvárovi, ako ho nepoznáte.

Martina Mašlárová

réžia: Monika Kováčová
kostýmy a scénografia: Ivana Macková
hudba: Lukáš Kubičina
choreografia: Kristína Chmelíková
dramaturgia a asistencia réžie: Eva Ogurčáková
svetelný dizajn: Ján Čief
zvuk: Dušan Ivan
produkcia: Matúš Petričko, Zuzana Javorská
účinkujút: Michal Daniš, Michaela Ďuricová, Ján Kinčeš, Lucia Krajčiová, Miriam Kujanová, Veronika Lačná, Peter Hudec, Eva Ogurčáková (hlas)

Monika Kováčová (1988)
ukončila štúdium divadelnej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici a réžie alternatívneho a bábkového divadla na DAMU v Prahe. V rokoch 2008 – 2015 pracovala v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici ako lektorka dramaturgie a dramaturgička. Je režisérkou prvých predstavení pre batoľatá na Slovensku (Batolárium, 2011; AKVAbatoláRIUM, 2012; FARBAtolárium, 2013), ktoré boli ocenené Cenou za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle Hašterica 2015. Je zakladajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia Odivo. Ako dramaturgička spolupracuje so Záhradou – centrom nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, venuje sa aj divadelnému manažmentu a produkcii. Spolupracovala s Divadlom z Pasáže, so Studiom DAMÚZA v Prahe, s Divadlom Štúdio tanca v Banskej Bystrici a s Bratislavským bábkovým divadlom.