7 Sľubov

 

Pi/25/09/2020
20.00 – 20.50
KÚPIŤ VSTUPENKU
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Štúdio

 

jazyk slovenský, simultánne tlmočenie do slovenčiny, od 18 rokov

bez prestávky

 

€ 12 / 10 / 8

Random Scream, Brusel, BELGICKO

Davis Freeman

7 Sľubov

réžia: Davis Freeman

Sľúbite, že nebudete mesiac jesť mäso? Že nakúpite od lokálnych farmárov každý týždeň za 10 eur?

Na Zemi denne pribudne 200 000 hladných úst. Planéta to má s nami ťažké. Aj preto musíme byť konečne ekologicky uvedomelí! „Environmentálni kazatelia“ Davis Freeman a Jerry Killick nás za zvukov organa vyzvú, aby sme zložili 7 ekologických sľubov, ktoré by mohli zachrániť našu planétu. A za každý dostaneme pohárik vodky! Z tejto late night „two man show“ sa môže stať poriadna festivalová žúrka, no so silným etickým posolstvom.

„Environmentálni kazatelia“ Davis Freeman a Jerry Killick nás za sprievodu syntetizátorového organa vyzvú, aby sme zložili sedem ekologických sľubov, ktoré by mohli zachrániť našu planétu. Kto zloží sľub, dostane pohárik vodky! Predstavenie 7 sľubov sľubuje festivalovú zábavu a veselý večierok, ale nielen to. Pod rúškom zábavnej „two men show“, inšpirovanej stand-up comedy, TEDx prezentáciami, ale aj expresívnymi obradmi novodobých kazateľských cirkví, nám americko-belgickí performeri riadne vstúpia do svedomia. Vďaka zvláštnej a provokatívnej kombinácii zdanlivo odľahčenej, zábavnej formy a vážnej a zložitej témy zapôsobia na naše ekologické svedomie väčšmi ako akýkoľvek odborný článok či dokumentárny film. Aby nás podnietili premýšľať o tom, ako sa etickejšie a ekologickejšie správať, kladú nám otázky a výzvy typu, či vydržíme nejesť týždeň mäso alebo či sa zaviažeme nemať deti. Dokážete sľúbiť, že každý týždeň nakúpite u lokálneho farmára tovar za 10 eur? Kľúčový je v celej performancii humor. Ten umožňuje tvorcom priblížiť sa k divákovi, je cestou, aby sa ho téma dotkla, zarezonovala v ňom. Kolektívny zážitok sprostredkovaný humorom má povzbudiť účastníka show k zmene postoja k okoliu a k sebe samému, k zmene neekologických zvykov, aj keď je tvorcom i divákom jasné, že jedno divadelné predstavenie planétu nezachráni. Ale ani tento „problém“ nie je náhodný – Davis Freeman vo svojich projektoch dlhodobo skúma potenciál divadelnosti, pýta sa, do akej miery môže súčasné umenie (nielen divadelné, lebo napríklad v konceptuálnej show Karaoke spolupracoval na videoartoch so svetoznámymi výtvarnými umelcami) prispievať k pozitívnej zmene spoločenských podmienok. Aby to bolo aspoň čiastočne možné, volí Freeman práve humor ako prostriedok komunikácie. Nie je to však zábava pre zábavu, humor nie je samoúčelný, ale performeri sa prostredníctvom neho snažia dotknúť divákovho citlivého miesta, priviesť ho hlbšie do témy, uvažovať o nej a možno ju po pár pohárikoch vodky aj precítiť. Freeman chce svojimi performanciami podľa vlastných slov vyprovokovať diváka, aby sa postavil sám za seba, za svoj názor a zaujal istý morálny postoj. Chce, aby divák popremýšľal, či s niečím súhlasí, alebo nie, aby sa zamyslel, či sa smial niečomu, čomu by sa podľa svojho presvedčenia vlastne smiať nemal. V scénickom diele 7 sľubov, rovnako ako aj v ďalších performanciách, skúma Freeman okrem iného vzťah performera a publika. Smiech a humor sú preňho ukazovateľom toho, že sa diváci a performeri spojili, že je prítomná komunikácia. Freeman ide vo svojich skúmaniach (nielen komunikácie a vzťahu medzi hľadiskom a javiskom) rád na hranicu – jeho provokácie, ako sám priznáva, túto hranicu niekedy prekračujú. Je to preto, aby vyzýval a dráždil divákove morálne presvedčenia a vyzýval zamyslieť sa nad ekologickým „územím étos“. Show 7 sľubov mali možnosť vidieť bežní diváci na festivaloch i v uliciach, ale aj významní politici a experti na environmentálnych konferenciách. A vždy s veľkým úspechom.

Martina Vannayová

réžia: Davis Freeman
účinkujú: Davis Freeman, Jerry Killick
video: Sam Vanoverschelde
koprodukcia: Bains Connective, Random Scream
podpora prezentácie na Divadelnej Nitre: Fond na podporu umenia, Flanders – State of Art, LITA – autorská spoločnosť, Nadácia SPP

čoskoro