Ikarus

 

So/26/09/2020
16.00 – 16.50
Nitra
> Svätoplukovo námestie

bez textu

bez prestávky

 

Asociácia Divadelná Nitra, Tanec Praha, tYhle, Nitra, Praha, SLOVENSKO, ČESKO

Marie Gourdain

Ikarus

réžia: Marie Gourdain

Premiéra tanečnej inscenácie, ktorá vznikala paralelne v Nitre a v Prahe za účasti profesionálnych umelcov i tínedžerov z oboch krajín, „roztancuje“ festival okolo témy hraníc a slobody. Mladí performeri v spolupráci s triom umelcov pôvodom z troch krajín (z Francúzska, zo Slovenska a z Česka) odkryjú divákom pocity z dnešnej doby aj z prichádzajúcej dospelosti. Nová inscenácia je výsledkom viac ako ročného participatívneho procesu, ktorý prebieha v koprodukcii siete Be SpectACTive! v úzkej spolupráci s festivalom Tanec Praha a ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.

Tanečná inscenácia Ikarus reflektuje tému hraníc slobody – hraníc a slobody. Tínedžeri pod vedením trojice umelcov z troch krajín (Francúzsko, Slovensko, Česko) odkrývajú divákom vlastné pocity z dnešnej doby i prichádzajúcej dospelosti.

Dvanásť tínedžerov z Nitry a Prahy bolo zapojených do procesu príprav už od samotného začiatku. V roku 2019 sa stretali na pohybových workshopoch, prednáškach o súčasnom tanci a diskusiách fyzicky i on-line, navštívili festivaly Tanec Praha a Divadelná Nitra, na ktorých spoznali prácu viacerých tanečných umelcov. Práve oni si vybrali na spoluprácu Marie Gourdainovú, francúzsku umelkyňu pôsobiacu v Česku, a definovali tému budúceho diela.

Inscenácia je výsledkom viac ako ročného participatívneho procesu, ktorý prebieha v koprodukcii siete Be SpectACTive! a v úzkej spolupráci Základnej umeleckej školy J. Rosinského v Nitre a medzinárodných festivalov Divadelná Nitra a Tanec Praha.

Inšpiráciou je mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi, ktorý na scéne nie je ilustratívne prerozprávaný, ale stal sa východiskom na kombináciu symboliky a abstrakcie – rovnako ako scénický pohyb tínedžerov, ktorý vychádza z analýzy ľudskej chôdze a pracuje s princípom trajektórie ľudského pohybu. Chôdza je výrazom identity v pohybe.

Pri scénografickom riešení, ktoré autorka nazýva architektúrou dramaturgie, využila Marie Gourdainová farebné tyče pripomínajúce mikádo, ktoré vytvárajú jednoduché rámy, meniace sa tvary, pôsobivú, vizuálne dynamickú kompozíciu.

Slovenský tanečník Jaro Viňarský je akýmsi rušivým prvkom poriadku, ktorý ho obklopuje. Posilňuje expresivitu, premieňa každodenné gesto na frenetický, podmanivý, slobodný tanec. Predstavuje oslobodzujúci element. Variuje motívy, ktoré sa dotýkajú aktuálnej témy: vzťahu jednotlivca a spoločnosti, individualizmu, ktorý je nielen výdobytkom slobody, ale aj príčinou egoizmu. Pýta sa, kde sa končí možnosť slobodne vystúpiť zo sivej hmoty davu a kde sa začína prázdno samoty.

To všetko prepája český hudobník Václav Kalivoda prostredníctvom postavy (takmer) dirigenta, ktorý ovláda rytmus javiskového diania a hudobne sprevádza rôzne scény, akoby striedal niekoľko etáp života s rôznymi farbami a intenzitami.

Marie Gourdainová v rámci projektu rozvíja svoj výskum stretnutia geometrie a telesnosti (línie a tela), rôznych úrovní expresivity a performatívnosti (cieľový pohyb, civilný pohyb, tanečný pohyb) a rekvizity ako sprievodcu pohybu.

Ambíciou projektu bolo zároveň vytvoriť participatívne dielo, ktoré môže umelecká trojica variabilne nanovo tvoriť a prezentovať so skupinami tínedžerov v ďalších regiónoch či mestách a ktoré bude vychádzať z pocitov, potrieb, obáv či životných situácii miestnych tínedžerov.

Marie Gourdainová

čoskoro

Marie Gourdainová (1986)

je francúzska choreografka, scénografka a výtvarná umelkyňa, ktorá žije od roku 2010 v Prahe a pôsobí prevažne v Česku, vo Francúzsku a Švajčiarsku. Vyštudovala filmovú animáciu na parížskej École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD). Počas štúdia absolvovala stáž na VŠUP v Prahe. Za svoju výtvarnú a sochársku tvorbu získala cenu Frédéric de Carfort Paris (2011) a cenu pre sochárov ENSAD Paris (2009). Ako scénografka sa podieľala na tanečných projektoch v spolupráci s mnohými choreografmi (napr. Lucia Kašiarová, Andrea Miltnerová, Rita Gobiová, Karine Pontiesová, Dominique Boivin a Jean Gaudin). V roku 2016 mal v pražskom Studiu Alta premiéru jej tanečný a režijný debut Un. V rámci umeleckého kolektívu tYhle vytvorila okrem uvedenej inscenácie aj scénografiu k projektu Vyššie a choreografiu inscenácií LEGOrytmus (2017) a Medúza (2018), ktoré aj režírovala.

 

Jaro Viňarský (1978)

je tanečník, choreograf a performer, zakladateľ o. z. SKOK! Vyštudoval choreografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Akadémii múzických umení v Prahe. V rokoch 1998 – 2000 bol členom súboru Štúdia tanca v Banskej Bystrici. V roku 2006 získal za svoje sólo Posledný krok pred prestížnu Cenu Sazky a Cenu diváka na Českej tanečnej platforme. Od roku 2004 spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Pontiesovou. Venuje sa vedeniu tanečných workshopov, predovšetkým pre neprofesionálov. Je držiteľom

prestížnej ceny The Bessies New York Dance & Performance Award 2013 v kategórii Outstanding Performer za predstavenie The Painted Bird / Bastard v choreografii amerického choreografa slovenského pôvodu Pavla Zuštiaka.

 

Václav Kalivoda (1990)

je trombonista a hudobný improvizátor. V roku 2015 absolvoval newyorské konzervatórium Bard College a potom strávil rok na stáži v Jogjakarte (Indonézia), kde študoval tradičnú hudbu gamelan. Okrem klasickej hudby sa sólovo, komorne i orchestrálne (Voříšci, Moving Orchestra, Pražský improvizační orchestr, B4 atď.) venuje aj ďalším žánrom (jazz, swing, klezmer, samba), hudbe k divadelným a tanečným predstaveniam, improvizácii s deťmi s cieľom rozvíjať ich prirodzené hudobné vnímanie. Je hudobníkom projektu Tanec školám a Detského štúdia pražského divadla Ponec.

čoskoro