eu.genus

 

Ut/01/10/2019
19.00 – 20.30
KÚPIŤ LÍSTOK

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Veľká sála

 

slovenský a iné jazyky, anglický preklad k dispozícii
> hodinu pred a polhodinu po predstavení – scéna prístupná pre divákov na prehliadku ateliéru tvorcov

 

€ 14 / 7 / 12

Med a prach, SLOVENSKO

eu.genus

libreto a réžia: Andrej Kalinka

Nekonečná sloboda tvorby.

„Všetci vieme, že umrieme, a všetci cítime, že nezomrieme.“ Fernando Pessoa

Čo nás formuje? Výchova, genetika alebo prostredie? Čo je dobrý rod? Príďte na návštevu výtvarného ateliéru, otvorenej skúšky, kde môžete nahliadnuť do zaujímavého uvažovania, myšlienok, spomienok a rodokmeňov tvorcov. Žánrovo nezaraditeľné dielo, ktoré nepotrebuje divadelný priestor, neskrýva svoj proces a vo svojom plynutí sa nekončí diváckym potleskom.

Výtvarník Juraj Poliak vytvára objekty priamo na scéne počas náročných fyzických výkonov troch špičkových tanečníkov v sprievode muzikálneho herca Jána Morávka. Strhujúce obrazy komponujú slobodnú divácku skúsenosť.

Na výbere inscenácie sa podieľala Divácka programová rada projektu Be SpectACTive!.

Andrej Kalinka vo voľnom zoskupení Med a prach združuje performerov, autorov, interpretov z oblasti výtvarného umenia, divadla a hudby. Kontinuálne na Slovensku vytvárajú interdisciplinárne diela na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Prezentácia ich tvorby nie je viazaná len na divadelný priestor, ale odkrýva a využíva genius loci galérií, industriálnych hál, koncertných sál a pod.

„Najbližšie k tomu má asi výraz komplementárne umenie. Nie je to celkom tak, že by sme sa čisto divadelným výrazom vyhýbali, ide skôr o to, že naše diela nie je možné označiť ako výhradne divadelné. Je to rovnako autonómne výtvarné alebo hudobné umenie.  ,Dobrý rod´ má množstvo línií, tematicky aj z hľadiska formy. No vo všeobecnosti sa od začiatku do konca zaoberáme pre nás zaujímavou, náročnou a pravdepodobne nezodpovedateľnou otázkou – kto je človek?“

Skúmať človeka vytrhnutého z kontextu, v ktorom žije, je takmer nepredstaviteľné. V súčasnosti, keď je diskutovaná téma primingu, podľa ktorého naše správanie, dojmy, sociálne usudzovanie ovplyvňujú a manipulujú stimuly z vonkajšieho prostredia, je namieste opäť sa pokúsiť zodpovedať si otázku: Čo nás formuje? Výchova, genetika alebo prostredie? Genetika a biológia sa v inscenácii eu.genus pretavujú do divadla cez rodokmene autorov a tvorcov. Režisér spoločne s dramaturgom Milanom Kozánkom skúmajú tému vplyvu génov na našu prítomnosť s nadhľadom a jemným humorom. Prinášajú introspekciu autorov, kde každý z nich prekračuje limity svojho odboru, aby sa stal súčasťou pôsobivých filozofických inštalácií a živých obrazov. Napríklad, výtvarník Juraj Poliak nielen vytvára sochársku hmotu na javisku, ale je aj prítomným kurátorom veľmi osobnej, na scéne naaranžovanej výstavy pod názvom Hľadanie tváre Karola Šmehyla, fyzicky a hlasovo sa zapája do konaní na javisku a pod.

Divácky zážitok prehlbuje komunikácia tvorcov s publikom prostredníctvom prehovorov adresovaných publiku a nenásilná interakcia. Divák sa môže v úvode a na konci voľne prechádzať po priestore a komunikovať s tvorcami. Ocitá sa na otvorenej skúške medzi procesom nápadu, stretnutia sa s materiálom a bytím v priestore. Proces a premena. Každý má v zdanlivom chaose svoju úlohu. Andrej Kalinka, ktorý je režisérom predstavenia a zároveň autorom libreta, sa v úvode inscenácie prihovára divákom. Ján Morávek pracuje s výtvarno-hudobnou inštaláciou kazetových nahrávok. Daniel Raček predvádza fyzickú etudu s balom linolea a svojím pohybom v priestore vytvára prepojenia s ostatnými postavami. Všetci aktéri skúšajú Čajkovského skladby, zaznie tvorba Tomása Luis de Victoria či gruzínske ľudové skladby. Tanečníci Zebastián Mente Maligna a Lívia Balážová vytvárajú interaktívne fyzické podobenstvá na hranici fyzických limitov.
Autori tohto netradičného diela sa hlásia k neoklasicizmu, ktorý kladie dôraz na intelekt, na prísne vyváženú formu, a to všetko tvorí svojrázny tvar umeleckého diela. Práve pohľad do minulosti v hudobnej dramaturgii či v intímnom návrate do vlastnej minulosti nám ukazuje základné rysy osudu človeka vo svete. Svojím slobodným prístupom k tvorbe odhaľujú rôzne fázy a štádiá vzniku umeleckého diela. Priznaním priestorových pravidiel či pokusov nám ponúkajú novú divácku optiku. Inscenáciu rámcuje nácvik hudobnej skladby – vznik, zrod nového diela. „A napokon, samozrejme, smrť. Toto je pohyb medzi tým všetkým. Medzi vedou a poéziou. Informáciou a symbolom či zdanlivým chaosom a nečakanou krásou. Toto je cesta k soche. Neustála premena, neustále rozhodnutia. Toto je naša otázka – čo je to dobrý rod?” hovorí Andrej Kalinka.

Júlia Rázusová

libreto, réžia: Andrej Kalinka
dramaturgia, asistent réžie: Milan Kozánek
sochy, maľby, inštalácie: Juraj Poliak, Andrej Kalinka
hudba: T. L. de Victoria, J. Arcadelt, P. I. Čajkovskij, J. Dowland, A. Kalinka, Georgian folk songs
performeri a spolutvorcovia: Zebastián Mente Maligna, Lívia Balážová, Daniel Raček, Ján Morávek, Juraj Poliak, Andrej Kalinka

Andrej Kalinka (1978)
začínal v roku 1993 ako hudobník v undergroundových a jazzových skupinách. Vyštudoval klasickú hudbu na Konzervatóriu v Žiline, odbor dirigovanie a kompozícia. Od roku 1996 začal spolupracovať s rôznymi divadelnými a hudobnými telesami najprv ako skladateľ, neskôr aj ako libretista a napokon ako režisér. S Jurajom Poliakom, Ivanom Martinkom a Michalom Mikulášom tvoria autorské zoskupenie Med a prach, ktoré spája výtvarné umenie, divadlo a hudbu v dielach na pomedzí performancie, divadelných predstavení, koncertov a inštalácií. Spolupracoval s mnohými divadlami a tanečnými súbormi na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku a v Českej republike. Viaceré diela zoskupenia Med a prach získali ocenenia: Epos (Cena bratislavského diváka na festivale Nová dráma 2012, nominácia na Dosky 2011 za hudbu), Bartimejove pašie (Cena Hašterica na festivale Bábková Žilina 2013 za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla), Naozaj alebo O chlapcovi, ktorý kreslil (Cena za najoriginálnejšie predstavenie na festivale Harmony World Puppet Carnival v Thajsku), Domov Eros Viera (nominácia na cenu Dosky 2014 za hudbu, uvedené na Divadelnej Nitre 2015).