eu.genus

 

Tu/01/10/2019
19:00 – 20:30
BUY TICKET

Andrej Bagar Theatre in Nitra
> Great Hall

 

language: Slovak and other, English translation available
> one hour before and half an hour after the performance – a scene accessible to viewers to tour the creators’ atelier

 

€ 14 / 7 / 12

Honey and Dust, SLOVAKIA

eu.genus

libretto and directed by Andrej Kalinka

The infinite freedom of creation.

“We all know that we die; we all feel that we won’t die.” Fernando Pessoa

What forms us? Our upbringing, genetics or our environment? What constitutes good lineage? Enter an art studio, an open rehearsal, where you can gain insight into the fascinating thought processes, ideas, memories and family trees of the creators.  An unclassifiable piece that does without a stage, lays bare the creative process underlying it and does not end with a round of applause.

Artist Juraj Poliak creates objects directly on stage amid highly demanding physical performances by three top-notch dancers, accompanied by musical actor Ján Morávek. Riveting images make for a free spectatorial experience.

This production was co-selected by the Spectator Programme Board of the Be SpectACTive! project.

Andrej Kalinka vo voľnom zoskupení Med a prach združuje performerov, autorov, interpretov z oblasti výtvarného umenia, divadla a hudby. Kontinuálne na Slovensku vytvárajú interdisciplinárne diela na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Prezentácia ich tvorby nie je viazaná len na divadelný priestor, ale odkrýva a využíva genius loci galérií, industriálnych hál, koncertných sál a pod.

„Najbližšie k tomu má asi výraz komplementárne umenie. Nie je to celkom tak, že by sme sa čisto divadelným výrazom vyhýbali, ide skôr o to, že naše diela nie je možné označiť ako výhradne divadelné. Je to rovnako autonómne výtvarné alebo hudobné umenie.  ,Dobrý rod´ má množstvo línií, tematicky aj z hľadiska formy. No vo všeobecnosti sa od začiatku do konca zaoberáme pre nás zaujímavou, náročnou a pravdepodobne nezodpovedateľnou otázkou – kto je človek?”

Skúmať človeka vytrhnutého z kontextu, v ktorom žije, je takmer nepredstaviteľné. V súčasnosti, keď je diskutovaná téma primingu, podľa ktorého naše správanie, dojmy, sociálne usudzovanie ovplyvňujú a manipulujú stimuly z vonkajšieho prostredia, je namieste opäť sa pokúsiť zodpovedať si otázku: Čo nás formuje? Výchova, genetika alebo prostredie? Genetika a biológia sa v inscenácii eu.genus pretavujú do divadla cez rodokmene autorov a tvorcov. Režisér spoločne s dramaturgom Milanom Kozánkom skúmajú tému vplyvu génov na našu prítomnosť s nadhľadom a jemným humorom. Prinášajú introspekciu autorov, kde každý z nich prekračuje limity svojho odboru, aby sa stal súčasťou pôsobivých filozofických inštalácií a živých obrazov. Napríklad, výtvarník Juraj Poliak nielen vytvára sochársku hmotu na javisku, ale je aj prítomným kurátorom veľmi osobnej, na scéne naaranžovanej výstavy pod názvom Hľadanie tváre Karola Šmehyla, fyzicky a hlasovo sa zapája do konaní na javisku a pod.

Divácky zážitok prehlbuje komunikácia tvorcov s publikom prostredníctvom prehovorov adresovaných publiku a nenásilná interakcia. Divák sa môže v úvode a na konci voľne prechádzať po priestore a komunikovať s tvorcami. Ocitá sa na otvorenej skúške medzi procesom nápadu, stretnutia sa s materiálom a bytím v priestore. Proces a premena. Každý má v zdanlivom chaose svoju úlohu. Andrej Kalinka, ktorý je režisérom predstavenia a zároveň autorom libreta, sa v úvode inscenácie prihovára divákom. Ján Morávek pracuje s výtvarno-hudobnou inštaláciou kazetových nahrávok. Daniel Raček predvádza fyzickú etudu s balom linolea a svojím pohybom v priestore vytvára prepojenia s ostatnými postavami. Všetci aktéri skúšajú Čajkovského skladby, zaznie tvorba Tomása Luis de Victoria či gruzínske ľudové skladby. Tanečníci Zebastián Mente Maligna a Lívia Balážová vytvárajú interaktívne fyzické podobenstvá na hranici fyzických limitov.
Autori tohto netradičného diela sa hlásia k neoklasicizmu, ktorý kladie dôraz na intelekt, na prísne vyváženú formu, a to všetko tvorí svojrázny tvar umeleckého diela. Práve pohľad do minulosti v hudobnej dramaturgii či v intímnom návrate do vlastnej minulosti nám ukazuje základné rysy osudu človeka vo svete. Svojím slobodným prístupom k tvorbe odhaľujú rôzne fázy a štádiá vzniku umeleckého diela. Priznaním priestorových pravidiel či pokusov nám ponúkajú novú divácku optiku. Inscenáciu rámcuje nácvik hudobnej skladby – vznik, zrod nového diela. „A napokon, samozrejme, smrť. Toto je pohyb medzi tým všetkým. Medzi vedou a poéziou. Informáciou a symbolom či zdanlivým chaosom a nečakanou krásou. Toto je cesta k soche. Neustála premena, neustále rozhodnutia. Toto je naša otázka – čo je to dobrý rod?” hovorí Andrej Kalinka.

Júlia Rázusová

libretto, direction: Andrej Kalinka
dramaturgy, director´s assistant: Milan Kozánek
sculptures, paintings, installations: Juraj Poliak, Andrej Kalinka
music: T. L. de Victoria, J. Arcadelt, P. I. Čajkovskij, J. Dowland, A. Kalinka, Georgian folk songs
performers, co-creators: Zebastián Mente Maligna, Lívia Balážová, Daniel Raček, Ján Morávek, Juraj Poliak, Andrej Kalinka

Andrej Kalinka (1978)
began his career in 1993 as an underground and jazz musician. Studied classical music at the Žilina Conservatory, specializing in conducting and composition. In 1996, he began collaborating with various theatre and music collectives, first as a composer, later as a librettist and finally as a director. Together with Juraj Poliak, Ivan Martinka and Michal Mikuláš, they form the artists group Med a prach (Honey and Dust), combining fine art, theatre and music in productions that move on the boundary of performance, theatre, concert and installation. He has collaborated with numerous theatre and dance collectives in Slovakia, Poland, Hungary and the Czech Republic. Several works by Med a prach have earned awards: Epos (Bratislava Audience Prize at New Drama 2012, shortlisted for Dosky 2011 for Best Music), Bartimaeus Passion (Hašterica Prize at the Žilina Puppeteering Festival 2013 for creative achievement in puppet theatre), Really or A Boy Who Drew (Best Original Puppet Performance at the Harmony World Puppet Carnival in Thailand), Home Eros Faith (shortlisted for Dosky 2014 for Best Music, staged at Divadelná Nitra 2015).