DARUJEM TI TULIPÁN je celoročný projekt Asociácie Divadelná Nitra, zameraný na vzdelávanie a integráciu zrakovo postihnutých detí. V roku 2004 ho založila a doteraz vedie akad. soch. Elena Kárová. Dominantným podujatím projektu je SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – každoročné integračné tvorivé stretnutie detí so zrakovým postihnutím a detí vidiacich z Bratislavy a Nitry na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Jednou z dôležitých aktivít projektu určenou na vzdelávanie verejnosti je podujatie BLACK BOX – interaktívny objekt pre vidiacich o nevidiacich.

Po dvoch rokoch…

Na tohtoročnom festivale sa projekt po dvoch rokoch pandemických obmedzení vracia do pôvodného tvaru: nevidiace deti z Bratislavy s vidiacimi deťmi z Nitry zažijú konečne spoločný tvorivý deň – a ako vždy ten prvý festivalový. No predsa len nie je všetko tak ako predtým. Už od marca 2022 zapája projekt „tulipán“ do svojich aktivít aj ukrajinské deti. A na festivalových podujatiach ich spoločne privítame. A potom sa aj rozlúčime. S Thierrym Ebamom – africkým bubeníkom, ktorého deti milovali a ktorý viac ako desať rokov a ešte aj minulý festival, už chorý a zoslabnutý, bubnoval s tulipánovými deťmi na festivalovom námestí. S Thierrym si už deti nezabubnujú. Poctou Thierrymu Ebamovi – pozdravom do jeho afrického neba budú deti pre svojho Thierryho bubnovať s Thierryho priateľmi zo skupiny Jamadan.

Objekt Black Box výbeh – interaktívne prostredie pre vidiacich o nevidiacich – sa na festivale Divadelná Nitra predstavuje širokej verejnosti už po siedmy raz. Interiér objektu sa po dvoch rokoch pandémie vracia k pôvodnej verzii, keď vidiaci návštevník v úplnej tme zažije „raňajky nevidiaceho“. Black Box vo výbehu, teda v exteriéri objektu, predstavuje verejnosti princíp Braillovho písma, chôdzu s bielou palicou, pocitový chodník, maxipuzzle TULIPLAND, výstavu prác zrakovo postihnutých detí TULIPÁNOVÉ OKNÁ a po prvý raz edukatívnu hračku pre nevidiace deti BRAILLÍK – unikátny slovenský startlab Martina Dvoreckého, s ktorého láskavým dovolením projekt Darujem ti tulipán predstavuje hračku festivalovej verejnosti.

 

Piatok 23. 9. 2022, 10.00 – 16.00, Námestie / Festival deťom: Septembrový tulipán / projekt Darujem ti tulipán
Celodenný integračný tvorivý workshop pre zrakovo znevýhodnené a vidiace deti. Podujatie sa koná v rámci programovej sekcie Festival deťom, ktorá prináša pestrý program divadelných predstavení, tvorivých dielní a hudobných podujatí pre rodiny s deťmi.

Pocta Thierrymu Ebamovi / deti projektu a verejnosť sa bubnovačkou so skupinou Jamadan (14.20 – 15.10) rozlúčia s dlhoročným lektorom projektu – africkým bubeníkom Thierrym, ktorý zomrel v decembri 2021.

 

Sobota 24. 9. + nedeľa 25. 9. 2022, 13.00 – 17.00, Námestie / Festival deťom: Black Box výbehprostredie pre vidiacich o nevidiacich. Lektorované akcie: Black Box raňajky, výstava Tulipánové okná, pocitový chodník, maxipuzzle Tulipland, medvedík Braillík, chôdza s bielou palicou, základy Braillovho písma…

Vedenie projektu
akad. soch. Elena Kárová

Spoluorganizátori
ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, Bratislava
ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

Podpora
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Mesto Bratislava
Konferencia biskupov Slovenska