DARUJEM TI TULIPÁN je celoročný projekt Asociácie Divadelná Nitra, zameraný na vzdelávanie a integráciu zrakovo postihnutých detí. V roku 2004 ho založila a doteraz vedie akad. soch. Elena Kárová. Dominantným podujatím projektu bol do roku 2023 SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – každoročné integračné tvorivé stretnutie detí so zrakovým postihnutím a detí vidiacich z Bratislavy a Nitry na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Jednou z dôležitých aktivít projektu určenou na vzdelávanie verejnosti je podujatie BLACK BOX – interaktívny objekt pre vidiacich o nevidiacich. Od roku 2024 sa tieto podujatia konajú v novom termíne konania festivalu – v júni.

PROGRAM NA MF DIVADELNÁ NITRA 2024

Darujem ti tulipán je mimoriadne úspešný projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti, ktorý v roku 2007 založila a už 18 rokov organizuje Asociácia Divadelná Nitra. Dominantným podujatím projektu je každoročné stretnutie detí so zrakovým postihnutím sústredených v internátnej škole v Bratislave a zdravých detí z Nitry na spoločnom tvorivom workshope počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Počas tohtoročného festivalu sa uskutoční od piatka 7. 6. do nedele 9. 6 tradičné open-air podujatie – objekt Black Box výbeh, ktorý je interaktívnym prostredím pre vidiacich o nevidiacich, predstavuje verejnosti princíp Braillovho písma, chôdzu s bielou palicou, pocitový chodník, maxipuzzle TULIPLAND, výstavu prác zrakovo postihnutých detí s názvom. Súčasťou aktivít projektu počas festivalu bude Júnový tulipán, integračný workshop pre slabozraké, nevidiace a vidiace deti. V utorok 11. júna sa uskutoční festivalové doobedie pre deti projektu Darujem ti tulipán v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre na predstavení Hlava v hlave a na výtvarnom workshope v pešej zóne pod vedením akademickej sochárky Eleny Károvej.

Black Box výbeh7, 8, 9/JÚN/2024 – 14.30 − 18.30, pešia zóna pred bodom.K7, Štefánikova trieda, vstup voľný

Júnový tulipán11/JÚN/2024 – 9.30 – 13.00, SDKS v Nitre a pešia zóna, vstup pre žiakov škôl zapojených do projektu

Vedenie projektu
akad. soch. Elena Kárová

Spoluorganizátori
ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, Bratislava
ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

Podpora a partneri
Mesto Bratislava, Plantago spol. s. r. o., OKAT Plus, pamm., GIO Caffé, Divadlo A. Bagara v Nitre

 

PROGRAM PROJEKTU NA MF DN 2023 na stiahnutie