Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav Bratislava

Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021

Theory event k 30. výročiu festivalu. 

Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav Bratislava

Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021 

Ne / 3 / 10 / 21
10.30 – 13.00 Vstup zdarma / LIVE STREAM TU

DAB – Štúdio

Jazyk slovenský, tlmočené do angličtiny

SPRIEVODNÝ PROGRAM 

 

 

 

Koncom roka 2021, ktorý je pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra jubilejným, plánuje Asociácia Divadelná Nitra vydanie novej publikácie. Kniha Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021 o fenoméne Medzinárodný festival / Asociácia Divadelná Nitra a jeho “presahoch” do rozličných oblastí kultúrneho, spoločenského a politického života mesta, krajiny a regiónu prinesie odborné, prípadové a komparatívne štúdie, eseje, rozhovor, analýzy teatrológov, kulturológov, kunsthistorikov, umelcov, kurátorov a dramaturgov, kultúrnych manažérov a ďalších osobností kultúry na Slovensku a v zahraničí. Publikácia nadväzuje na knihu …túžba živá po kráse (Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 – 2016), ktorá reflektovala 25 rokov festivalu predovšetkým z hľadiska hlavného programu, prezentovaných divadiel a divadelných osobností zo zahraničia a Slovenska.

Rovnomenné podujatie počas festivalu bude jedinečným stretnutím s autorkami a autormi budúcej publikácie, príležitosťou nahliadnuť do ich úvah a objavov a možnosťou zoznámiť sa s výsledkami ich aktuálneho výskumu. Úvodné a záverečné slovo a diskusie po jednotlivých paneloch bude moderovať významná teatrologička, vysokoškolská pedagogička a dlhoročná členka Asociácie Divadelná Nitra Soňa Šimková.