Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav Bratislava

Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021

Theory event k 30. výročiu festivalu. 

Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav Bratislava

Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021 

Ne / 3 / 10 / 21
10.30 – 13.00 Vstup zdarma / LIVE STREAM TU

DAB – Štúdio

Jazyk slovenský, tlmočené do angličtiny

SPRIEVODNÝ PROGRAM a

 

 

 

Koncom roka 2021, ktorý je pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra jubilejným, plánuje Asociácia Divadelná Nitra vydanie novej publikácie. Kniha Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021 o fenoméne Medzinárodný festival / Asociácia Divadelná Nitra a jeho „presahoch“ do rozličných oblastí kultúrneho, spoločenského a politického života mesta, krajiny a regiónu prinesie odborné, prípadové a komparatívne štúdie, eseje, rozhovor, analýzy teatrológov, kulturológov, kunsthistorikov, umelcov, kurátorov a dramaturgov, kultúrnych manažérov a ďalších osobností kultúry na Slovensku a v zahraničí. Publikácia nadväzuje na knihu …túžba živá po kráse (Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 – 2016), ktorá reflektovala 25 rokov festivalu predovšetkým z hľadiska hlavného programu, prezentovaných divadiel a divadelných osobností zo zahraničia a Slovenska.

Rovnomenné podujatie počas festivalu bude jedinečným stretnutím s autorkami a autormi budúcej publikácie, príležitosťou nahliadnuť do ich úvah a objavov a možnosťou zoznámiť sa s výsledkami ich aktuálneho výskumu. Úvodné a záverečné slovo a diskusie po jednotlivých paneloch bude moderovať významná teatrologička, vysokoškolská pedagogička a dlhoročná členka Asociácie Divadelná Nitra Soňa Šimková.

Leták s programom, CV účastníkov a anotáciami TU.

PROGRAM

10.00 – 10.30 prezentácia účastníkov

10.30 – 10.45

úvodné slovo – Vladislava Fekete (riaditeľka, Divadelný ústav, Bratislava) a Darina Kárová (riaditeľka, Asociácia / Medzinárodný festival Divadelná Nitra) v dialógu so Soňou Šimkovou (predsedníčka Asociácie Divadelná Nitra, KDŠ DF VŠMU)

10.45 – 11.45 Panel I

Presahy… medzi umením, spoločnosťou a politikou, medzi slovenským a zahraničným divadlom, medzi reflexiou a recepciou…

Darina Kárová: Divadelná Nitra v premenách doby – kultúrna politika a financovanie

Karol Mišovic: Presahy do slovenského programu

Martina Mašlárová: Reflexie v Nitre, reflexie o Nitre

Tamara Vajdíková: Podoby dokumentárneho divadla v dramaturgii festivalu Divadelná Nitra v rokoch 2015 – 2020

Ján Šimko: Divadlo a spoločnosť – rozštiepenie a sceľovanie

11.45 – 12.00 coffee break

12.00 – 13.15 Panel II

Presahy… medzi umením a vzdelávaním, komunitami, mestom a regiónom, medzi hlavným a sprievodným programom festivalu…

Elena Kárová: Presah Divadelnej Nitry do sveta postihnutých

Miroslav Ballay: Presahy do vzdelávania

Slavka Civáňová: Presahy sprievodného programu

Juraj Novák: Výtvarné intervencie do mestského priestoru

diskusia (online hosť: Martina Pecková Černá, Institut umění – Divadelný ústav, Praha, CZ)

13.15 – 13.30

záverečné slovo – Darina Kárová v dialógu so Soňou Šimkovou

Leták s programom, CV účastníkov a anotáciami TU.