Hlava XXII

 

Ne/29/09/2019
20.00 – 22.05
KÚPIŤ LÍSTOK
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Štúdio 

 

jazyk slovenský, simultánne tlmočené do angličtiny
> diskusia

 

€ 10 / 5 / 10

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, SLOVENSKO

Joseph Heller

Hlava XXII

réžia: Ján Luterán

Podoby neslobody.

Kultový príbeh opisujúci boj kapitána Yossariana so systémom, ktorý pred človekom preferuje predpisy. Vzrušujúce blúdenie v slede stretnutí zapamätateľných figúr, postavičiek a atráp z rôznych stupňov armádnej hierarchie. Hellerova autorská adaptácia prináša aj na javisko veľkú dávku čierneho humoru. Živé, vo vzduchu svištiace hudobno-priestorové formácie letiek, pravidelný rytmus ohlasujúci obete vojny a bláznivý osemuholník hľadiska zbavujúci diváka jeho diváckej normálnosti, dodávajú pečať mrazivej atmosféry.

Režijná interpretácia Jána Luterána prináša množstvo odkazov na súčasnú spoločensko-politickú situáciu na Slovensku. Civilné herectvo Daniela Ratimorského doplnené hravým stvárnením nezastaviteľného byrokratického mechanizmu.

Na výbere inscenácie sa podieľala Divácka programová rada projektu Be SpectACTive!

Autobiografický románový bestseller amerického spisovateľa Josepha Hellera je napriek roku vydania 1961 zásadným a nadčasovým dielom. Hellerova autorská dramatizácia zachováva dejové línie románu, svojou štruktúrou koláže krátkych situácií však ponúka priestor pre zjednocujúcu interpretáciu tvorcov s názorom.

Režisér Ján Luterán spoločne s dramaturgom Mirom Dachom, scénografom Michalom Lošonským a autorom hudby Jánom Kružliakom ml. využili nápadité tvorivé postupy pre inscenovanie tohto kultového románu v divadelnom priestore.

Dramatizácia románu v kontexte podôb slobody nesie už v názve zakódovaný predpis. Ambivalencia byrokracie je v spoločnosti neustále diskutovanou témou. Ak Max Weber pomenúva byrokraciu ako produkt racionalizácie sociálneho konania človeka, Heller túto racionalizáciu ukazuje ako iracionalitu v celej jej absurdite a obludnosti, kde ciele sú prednejšie než hodnoty. Človek alebo predpis? Kto preberá zodpovednosť za etiku konečného dôsledku byrokracie? Yossarian bojuje s neosobnou bizarnou entitou, ktorá ho postupne cez spleť pravidiel, postupov a nariadení každým ďalším krokom vzďaľuje od osobnej slobody.

Tvorcovia sa rozhodli pre univerzálne určený priestor bez bližšieho historicko-geografického určenia. Štúdio DAB využívajú v celej jeho podobe – horizontálne aj vertikálne. Odhaľujú technické balkóny, herci sa pohybujú medzi divákmi, hrá sa aj v nedivadelných priestoroch chodby, vstupné dvere či závesy sú aktívnou súčasťou hereckých situácií.

Herecký hosť Daniel Ratimorský kontruje svojím civilným herectvom zvyšku súboru. V príbehu o ľuďoch, ktorí sa v prostredí armády a hrôz vojny vzdávajú svojej slobody pre nepochopiteľné pravidlá. „Výnimkou je hlavná postava, vojak Yossarian, ktorý hľadá možnosti, ako sa z tejto situácie vymaniť. Sám pritom nereprezentuje hrdinu bez bázne a hany, génia či vyvolenca, ale len celkom obyčajného človeka, ktorý sa pokúša žiť a prežiť bez dogiem, na základe vlastných predstáv a pravidiel,“ hovorí dramaturg Miro Dacho. Predovšetkým mladá generácia nitrianskeho súboru využíva autorom dané bizarné charakteristiky jednotlivých postáv a pretavuje ich do štylizovaných humorných figúr.

Režisér Ján Luterán využíva slovenské domáce spoločensko-politické reálie pre zosilnenie apelu na skorumpovanosť mocenskej hierarchie na Slovensku. „Vybrali sme tento titul, pretože si myslíme, že je svojou témou stále aktuálny. Vojnu, ktorá je nosným motívom Hellerovho románu, sa snažíme rozviesť aj do vojen, ktoré nie sú reprezentované len bombami a zbraňami, ale sú to vojny, ktoré zažívame každý deň, od korupcie, svojvôle mocipánov, v podobe vojny vzťahov pri chýbajúcej empatii a morálke. Tie absurdnosti, ktoré Hlava XXII popisuje, sú dosť ľahko prenosné do absurdnosti z dnešných novín,“ povedal o hre režisér Ján Luterán.

Autor hudby Ján Kružliak ml. využíva muzikalitu hercov a v úzkom prepojení s hravým režijným jazykom Jána Luterána strieda dramatickosť vojenských pochodov s premyslenými pasážami a capella.

Nie je to len nezmyselnosť vojny, ktorú nekompromisne odhaľuje Heller a tvorcovia nitrianskej inscenácie. Pozeráme sa na prospechárstvo jednotlivcov zneužívajúcich vojnu na dosiahnutie vlastných ziskov, smejeme sa a zároveň plačeme nad neschopnosťou veliacich dôstojníkov, triedime bláznov, no predovšetkým čelíme nášmu strachu (z našej hlavy).

Júlia Rázusová

réžia: Ján Luterán

preklad: Pavel Vilikovský

kostýmy: Eva Kleinová

dramaturgia: Miro Dacho

scéna: Michal Lošonský

hudba: Ján Kružliak ml.

svetelný dizajn: Ján Ptačin

úprava: Miro Dacho, Ján Luterán

osoby a obsadenie:

Yossarian: Daniel Ratimorský, Kaplán, Pacientov brat: Marián Viskup, Milo Minderbinder, Vojenský policajt: Peter Oszlík, Podplukovník Korn, Clevinger: Martin Fratrič, Plukovník Cathcart: Branislav Matuščin, Major Major, Kapitán Black: Juraj Ďuriš, Doktor Danneka, Chlap z kontrarozviedky: Martin Nahálka, Nately, Snowden: Andrej Remeník, Seržant Towser, Hafi: Tomáš Stopa, McWatt, Doktor Sanderson: Tomáš Turek, Daneekova žena, Luciana, Natelyho kurva: Barbora Andrešičová, Dannekova svokra, Sestra Duckettová, Pacientova matka: Lenka Barilíková

Ján Luterán (1984)
absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas študijného programu Erazmus v Prahe absolvoval herecký tréning Viewpoints pod vedením americkej režisérky Anne Bogart. Luterán sa zameriava na súčasnú autorskú drámu. Absolventskou inscenáciou Bola raz jedna trieda (2010; najskôr VŠMU, neskôr Divadlo Andreja Bagara v Nitre) sa zreteľne zapísal do povedomia divákov i odbornej verejnosti. Renomovaný slovenský divadelný kritik a historik Vladimír Štefko udelil tejto inscenácii cenu Commedie dell´ scholarum za inteligentnú recesiu. Luterán spolupracoval s viacerými slovenskými divadlami (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské komorné divadlo v Martine, Mestské divadlo Žilina, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove). Jeho inscenácie pravidelne hosťujú na českých a slovenských divadelných festivaloch, na Divadelnej Nitre uviedol inscenácie Europeana (2014) a Veľký zošit (2015). V roku 2010 získal Grand Prix festivalu Nová dráma/New Drama za študentskú inscenáciu projekt.svadba, v roku 2013 dostal Zvláštnu cenu poroty festivalu Nová dráma/New Drama za inscenáciu Jánošík 007.