Téma festivalu 2019 – Podoby slobody

Už 30 rokov žijeme v slobodnej spoločnosti, no mnohí z nás si dostatočne neuvedomujú význam slobody, jej hodnotu či hranice. Najmä generácie mladých ľudí, ktoré nezažili časy neslobody, považujú slobodu za samozrejmú výbavu individuálneho a spoločenského života. Významné výročie Novembra ´89, zlomového bodu v dejinách strednej a východnej Európy, je príležitosťou pripomenúť si podoby slobody a uvedomiť si jej cenu.

– – –

Rok 1989 priniesol pád totalitárnych režimov, koniec studenej vojny, zmenu politického, ekonomického a sociálneho usporiadania mnohých krajín Európy a v dôsledku toho otvorenie hraníc a možností cestovania, podnikania, zhromažďovania sa, vyjadrovania… Rok 1989 znamená otvorenie mnohých ciest k slobode.

No nie je to také jednoduché. Stále sme konfrontovaní s dôkazmi porušovania slobôd u nás i v okolitých štátoch alebo hocikde na svete, čím sa testuje náš prah citlivosti voči slobode a v konečnom dôsledku rastie vedomie, že slobodu je potrebné neustále ochraňovať. Skúšame na vlastnej koži, čo znamená slobodne cestovať, podnikať, publikovať, protestovať. Ale aj neslobodne vyjadriť svoj názor proti vrchnosti, zadlžiť sa na celý život, vychovávať svoje deti do neistej budúcnosti tejto Zeme. Sme zaplavení prejavmi slobody prejavu – až po fake news a hoaxy. Narážame na predstavy iných o vlastnej slobode a zisťujeme, že sloboda jedného môže znamenať obmedzovanie práv toho druhého – hranica je krehká.

– – –

Asociácia Divadelná Nitra prostredníctvom svojich projektov dlhodobo reaguje na závažné spoločensko-politické otázky. Prináša ich do verejného priestoru v podobe prezentácie umenia, umeleckej reflexie, diskusií aj neformálneho vzdelávania. Jednotlivé ročníky Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra i viacročné projekty Ako na divadlo, Darujem ti tulipán, V4v@Theatre Critics Residency, Agora Nitra, Aj toto je umenie či naposledy Be SpectACTive! – všetky intenzívne komunikujú s verejnosťou, prinášajú plody ľudského myslenia a kreativity, a tak rozvíjajú vedomie hodnôt života.

V roku 2009 pripravila Asociácia v súvislosti s výročím Novembra ´89 projekt Nitra ´89 (http://www.nitrafest.sk/_sub/nitra89/ ). Po desiatich rokoch nesie tému celý festival – 28. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra má podtitul PODOBY SLOBODY / FACES OF FREEDOM. Hlavný program festivalu, teda prezentácia vybraných divadelných inscenácií zo Slovenska a zo zahraničia, ale aj mnohé sprievodné podujatia odkazujú na tému slobody v rôznych podobách.

 • Sloboda pohybu, pobytu, komunikácie, zhromažďovania.
 • Sloboda myslenia, svedomia, názorov, prejavu, vyjadrovania, náboženského vyznania a viery, sexuálnej orientácie.
 • Sloboda tlače, médií, tvorby, vedeckého bádania.
 • Sloboda ľudská, občianska, umelecká.
 • Sloboda zvierat. Slobodná láska.
 • Sloboda jednotlivca. Slobodná spoločnosť.
 • Vnútorná sloboda. Osobná sloboda. Ostrovy slobody.
 • Hranice slobody – nesloboda.
 • Podoby neslobody. Osobnej, spoločenskej, politickej. V súčasnosti aj historicky.
 • Sny o slobode. Túžba po slobode. Cesty k slobode. Obrana slobody. Boj o slobodu. Umrieť za slobodu.
 • Užívanie si slobody. Zneužívanie slobody.
 • Benefity i následky slobody / neslobody.

 

Vizuálne riešenie

Čo môže byť výstižnejším symbolom slobody ako papierové lietadielko, ktoré stelesňuje túžbu vznášať sa vo výškach, prekonávať vzdialenosti, dotknúť sa inej dimenzie života? Predmet, ktorý si vie zostrojiť a obdariť imagináciou každé malé dieťa.

Autor vizuálu Divadelnej Nitry 2019 Tomáš Vicen ponúka let tejto detskej hračky nesúcej dôležité posolstvo slobody a voľného pohybu nad rôznymi povrchmi – cesta uprostred poľa so zapadajúcim (vychádzajúcim) slnkom, serpentíny v lesnom kopci, prázdne parkovisko, obrovské prekladisko kontajnerov, povrch Mesiaca, rozbúrené more, dav ľudí počas historickej demonštrácie.

Súčasťou dizajnu je aj „inžiniersky“ podklad – prerušovaná čiara, ktorá priamo navádza zložiť si lietadielko na počkanie. Niet divu, že vizuál inšpiroval organizátorov k mnohým akciám počas festivalu, ktoré využijú tento potenciál.