Z morského dna

Ne / 24 / 9 / 23
19.30 – 20.30 VSTUPENKY TU
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Veľká sála

bez prestávky

jazyk: anglicky, slovenské titulky

diskusia s tvorcami po predstavení 

Silke Huysmans & Hannes Dereere, CAMPO, BELGICKO

Z morského dna

Originálne duo belgických performerov po prvýkrát na Slovensku! Tretia časť ich ekologickej trilógie odkrýva ešte nepreskúmanú a novú oblasť ťažobného priemyslu – hlbokomorskú ťažbu. Zdá sa, že viac vieme o povrchu Mesiaca než o dne oceánu. Na celom svete bolo zmapovaných a preskúmaných iba 10 percent oceánskeho dna. Na jar 2021 sa tri lode zhromaždia na odľahlom mieste Tichého oceánu. Jedna z nich patrí belgickej bagrovacej spoločnosti Deme-Gsr. Na ďalšej lodi pozorne sleduje operáciu medzinárodný tím morských biológov a geológov. Na palube neslávne známej lode Rainbow Warrior, ktorá flotilu dopĺňa, protestujú aktivisti Greenpeace. Tvorcovia Silke Huysmans a Hannes Dereere sa zo svojho malého bytu v Bruseli spoja s týmito tromi loďami cez satelit. Každá z lodí predstavuje jeden pilier verejnej diskusie: priemysel, vedu a aktivizmus. Prostredníctvom série rozhovorov vzniká intímny portrét tohto nového priemyselného odvetvia. So Silke a Hannesom sa opäť ponoríme do zaujímavej scénickej koláže zvukov, rozhovorov a videoartu. Dielo je pokusom zachytiť potenciálne kľúčový moment v našej histórii, ktorý odhaľuje, aké katastrofálne ekologické následky by takáto ťažba mala pre našu planétu narušením biodverzity dosiaľ neprebádaného hlbokomorského ekosystému.

Inscenácia Z morského dna je poslednou časťou ekologickej trilógie a na tohtoročnej Divadelnej Nitre máte jedinečnú možnosť vidieť aj jej ďalšie dva diely: Príjemný ostrov (Pleasant Island) a Banské príbehy (Mining Stories).

tvorcovia & účinkujúci: Silke Huysmans, Hannes Dereere 
dramaturgia: Dries Douibi 
outside eye: Pol Heyvaert
zvukový mix: Lieven Dousselaere
produkcia: CAMPO
koprodukcia: Beursschouwburg (Brussels), Bunker-Mladi Levi (Ljubljana), De Brakke Grond (Amsterdam), Kunstenfestivaldesarts (Brussels), Noorderzon Festival (Groningen), PACT Zollverein (Essen), Théâtre de la Ville (Paris), Zürcher Theater Spektakel
rezidencie: 30CC, Bara142 (Toestand), De Grote Post, GC De Markten, GC Felix Sohie, Kunstenwerkplaats, Pilar
technika: Korneel Coessens, Piet Depoortere, Koen Goossens, Babette Poncelet
titulky a preklad z holandštiny: Marika Ingels
preklad z francúzštiny: Isabelle Grynberg
poďakovanie: všetkým respondentom a ľuďom, ktorí pomohli s prepismi 
špeciálne poďakovanie: John Childs, Henko De Stigter, Patricia Esquete, Iason-Zois Gazis, Jolien Goossens, Matthias Haeckel, An Lambrechts, Ted Nordhaus, Maureen Penjueli, Surabhi Ranganathan, Duygu Sevilgen, Joey Tau, Saskia Van Aalst, Kris Van Nijen, Vincent Van Quickenborne, Annemiek Vink

Prezentácia na Divadelnej Nitre s podporou flámskej vlády. 

Silke Huysmans (1989) študovala dramaturgiu na umeleckej škole KASK v Gente a Hannes Dereere (1990) divadelnú vedu na Gentskej univerzite. Vo svojich projektoch skúmajú využitie žurnalistických a dokumentárnych prvkov a postupov v divadle. Základom ich práce je rozsiahly terénny výskum. Na dlhodobom výskumnom projekte o baníctve a ťažbe, ktorého výsledkom je trilógia divadelných diel, začali pracovať v roku 2016. Dokumentárna a polyfonická tvorba Huysmans a Dereereho vychádza z konkrétnych sociálnych, politických a ekologických situácií, udalostí alebo miest, ktoré odrážajú širšie globálne témy. Ich diela hosťovali a boli ocenené na významných festivaloch, napr. Circuit X/Het Theater Festival 2017, Zürcher Theaterspektakel 2018, Kunstenfestivaldesarts.

Ich prístup je dokumentárny a zároveň veľkolepý, vďaka dramaturgii, ktorá je vycibrená, ambiciózna, prísna a veľmi skromná. La Libre Belgique, BE 20.05.22
Snové divadlo o diabolskej dileme. Dagblad van het Noorden, NL 20.08.22
Príklad dojemného, sociálne angažovaného predstavenia. Investigatívna žurnalistika v jej najlepšej podobe. Seestage, SL 26.08.22
„Brilantná forma, ktorú umelci našli, osvetľuje neznáme územia v oceáne aj v nás samých, odhaľuje zložitosť, ktorá nás núti premýšľať.“
Springback Magazine, EU 07.07.22