Tančiareň SVET:
Slovenské ľudové tance

So / 23 / 9 / 23
16.00 – 16.45 Vstup voľný

pešia zóna pred bodom.K7
(v prípade nepriaznivého počasia bod.K7)

SPRIEVODNÝ PROGRAM 

Tančiareň SVET: Slovenské ľudové tance

Tancom prepájame komunity, odbúravame predsudky a xenofóbiu a spoznávame iné kultúry. Stabilný formát bodu.K7 Tančiareň SVET predstaví Mateja a Dagmar Vreštiakovcov, ktorí vás naučia tancovať tanec slovenčina a tanec frišká z Veľkého Zálužia v sprievode majstra gajdoša Tomáša Blažeka z Nitry. Vstup voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v interiéri. Pre aktuálne informácie sledujte web a sociálne siete Divadelnej Nitry.

Vstup voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v interiéri. Pre aktuálne informácie sledujte web a sociálne siete Divadelnej Nitry.