Krajské osvetové stredisko v Nitre / www.kosnr.sk
26. 9., 10.00 − 10.40, Papierové deti. DS zo ZUŠ J. Rosinského. Autorské divadelné predstavenie a diskusia na tému rodina.

26. 9., 14.00 − 19.00 a 27. 9., 10.00 − 15.00, Architektúra tvorby. Hľadanie performatívnej poetiky. Workshop s T. Janypkom. Viac info a prihláška TU.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre / www.dab.sk
Ako sme stavali divadlo.
Výstava dobových fotografií a dokumentov vo foyer DAB.

Ponitrianske múzeum v Nitre / www.muzeumnitra.sk
História múzea v obrazoch. Panelová výstava o zrode prvej expozície múzea.

Tak sme my… Výstava predstavuje rôznorodosť, bohatstvo a špecifiká zbierkového fondu.

Nitrianska galéria / www.nitrianskagaleria.sk
Všetko najlepšie. Výber slovenských umelcov 20. a 21. storočia narodených v septembri.

Hladiny dotyku. Výstava predstavuje tvorbu absolventov slovenských vysokých umeleckých škôl.

Akty X. Komorná výstava kolekcie kresieb.

Pre informácie o otváracích hodinách a vstupnom na podujatia spoluorganizátorov sledujte uvedené webstránky organizácií.