Nitrianska galéria

Župné námestie 3, Nitra

Otváracia doba
utorok — piatok
10:00 — 18:00 hod.
sobota — nedeľa
13:00 — 18:00 hod.
Počas sviatkov zatvorené.

PODUJATIA SPOLUORGANIZÁTOROV

 

 

 

Nitrianska galéria

Všetko najlepšie

Projekt Omara Mirzu a spolupracujúceho kurátorského kolektívu kurátoriek (P. Hanáková, L. Kukurová, M. Sikorová Putišová, A. Tamásová) prezentuje výber slovenských umelcov 20. a 21. storočia narodených v septembri. Stačí to na plnohodnotnú výstavu? Alebo ide len o (seba)ironický, (seba)subverzívny a (seba)stredný (de)konštrukt? Aké formy prezentácie súčasného umenia dokážeme ešte vymyslieť? Výstava bude sprístupnená od 16. 9. do 27. 11. 2022. Viac informácií: Nitrianska galéria (nitrianskagaleria.sk)

Hladiny dotyku
Výstava predstavuje tvorbu absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici: Martina Bízika, Ľubomíra Slovinského a Kláry Štefanovičovej. Spájajúcim elementom diel je téma ľudského dotyku a najmä dotyku prstov a rúk, ktoré dokážu vytvárať príjemné veci, hodnoty ale i rozsiahle (materiálne) škody. Výstava bude sprístupnená od 9. 9. do 20. 11. 2022. Viac informácií: Nitrianska galéria (nitrianskagaleria.sk)

Akty X
Komorná výstava predstavuje kolekciu kresieb Viktora Belányiho a Ľudovíta Slamu, maliarov, v ktorých prípade bola kresba bola často prípravnou skicou. Obaja pochádzajú z regiónu Nitry. Na oboch sme akosi zabudli. Výstava kurátorky Ľ. Kasaj Poláčkovej bude sprístupnená od 14. 5. do 30. 6. 2023. Viac informácií: Nitrianska galéria (nitrianskagaleria.sk)