Asociácia Divadelná Nitra 

Stretnutie členov Platformy partnerov ADN

Stretnutie členov Platformy partnerov Asociácie Divadelná Nitra spojené s prezentáciou participatívneho procesu a neformálnou diskusiou o možnostiach spolupráce kultúrnych organizácií a iných aktérov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre. Viac informácií na www.nitrafest.sk, www.bodk7.sk

Stretnutie členov Platformy partnerov ADN

10. 6. 2024, pondelok
10.30 – 12.00

bod.K7, Štefánikova tr. 7

vstup pre pozvaných