Marina Carr
Hekuba

Po / 25 / 9 / 23
18.00 – 19.45 VSTUPENKY TU
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
> Veľká scéna

bez prestávky

jazyk: slovenský, anglické titulky

Slovenské komorné divadlo Martin, SLOVENSKO

Marina Carr

Hekuba

réžia: Lukáš Brutovský  

Slovenské komorné divadlo Martin sa dlhé roky nachádza na pomyselnom vrchole našej divadelnej scény. Aj tohto roku patrí ich inscenácia hry írskej dramatičky Mariny Carr s mimoriadnymi hereckými výkonmi a jedinečnou scénografiou k vrcholom uplynulej divadelnej sezóny na Slovensku. Osud trójskej kráľovnej Hekuby je ukotvený v ére antického Grécka, ktoré predstavuje kultúrne a politické korene našej civilizácie. No táto súčasná hra nerozpráva príbeh slávneho víťazstva Mykénčanov nad Trójou. Naopak, reflektuje utrpenie, ktoré so sebou vždy prináša vojenská agresia. Postava Hekuby v skvelej hereckej interpretácii Lucie Jaškovej zosobňuje osudy všetkých žien, ktoré sa museli – a aj v tejto chvíli musia – prizerať násilnej smrti svojich detí a manželov, žien vystavených sexuálnemu násiliu, fyzickému i psychickému týraniu. To všetko sa deje vo svete, v ktorom prestali platiť nielen spoločenské a morálne pravidlá, ale aj pravidlá vedenia vojny. Tú zosobňuje Marek Geišberg v postave Agamemnóna, mykénskeho kráľa a hlavného veliteľa achájskych vojsk. Inscenácia sa tak stáva silnou a univerzálnou výpoveďou aj o súčasnej vojne odohrávajúcej sa neďaleko za našimi hranicami. 

preklad: Lukáš Brutovský
réžia: Lukáš Brutovský
dramaturgia: Miro Dacho
scéna: Pavel Borák
kostýmy: Markéta Sládečková
hudba: Lukáš Brutovský
pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková
video: Matouš Ondra
účinkujú: Lucia Jašková, Marek Geišberg, Zuzana Rohoňová, Barbora Palčíková, Nadežda Vladařová, Tomáš Mischura, Matej Babej, Ján Dobrík, tisícky achájskych vojakov 

Lukáš Brutovský (1988) je režisér, prekladateľ, dramatik, autor adaptácií a hudobný skladateľ. Absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na VŠMU v Bratislave. Ako režisér spolupracoval s mnohými divadlami na Slovensku a v Česku, ako sú DAB v Nitre, Mestské divadle Kladno, SND v Bratislave, Švandovo divadlo v Prahe, Štátne divadlo Košice. Od roku 2015 pôsobí ako režisér a umelecký šéf v Slovenskom komornom divadle Martin, kde režíroval niekoľko výnimočných inscenácií: Komedia česká o bohatci a Lazarovi, Biológia politika – Fouché!!!, D1 (pracovný názov) a i. Získal niekoľko cien za réžiu (o. i. Cena Divadelných novín za réžiu inscenácie hry bratov Mrštíkovcov Maryša v brnianskom HaDivadle) a za pôvodnú dramatickú tvorbu (napr. prvé miesto v súťaži Dráma 2009).

Zvolený, do veľkej miery statický, prejav hercov nie je ani v najmenšom monotónny, ale naopak imaginatívny. Naturalistický opis krutých udalostí sa okamžite zhmotní v predstavách divákov, a to bez toho, aby sa dané scény museli odohrať fyzicky. S postavami začneme takmer okamžite súcitiť – čím urputnejšie adresujú herci svoje výpovede divákovi a nekontaktujú sa medzi sebou pohľadom, tým opustenejšie pôsobia ich postavy. V inscenácii nájdeme viacero odkazov na antickú tragédiu, avšak vždy akoby mimochodom. Pre antickou kultúrou poučeného diváka vytvárajú nadstavbu, ale v prípade ich „neodčítania“ neuberajú na výpovednosti inscenácie. Ide o kontextové odkazy na ďalšie mýty a tragédie, deklamatívnu formu herectva či funkciu zborových pasáží.

Alexandra Rychtarčíková: Čo je nás po Hekube? Všetko! In kød – konkrétne o divadle, 4/2023