Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie UKF v Nitre

FRIDAY LINNER – Eyes Open / Eyes Closed

Prvá časť programu pod názvom Eyes Open predstavuje rozmanité podoby divadelného, tanečného, výtvarného či audiovizuálneho umenia v širokom spektre študentskej tvorivosti. Druhá časť programu pod názvom Eyes Closed konfrontuje vizuálne vnímanie človeka s ostatnými zmyslovými orgánmi. Cieľom programu je prostredníctvom série senzorických aktivít odhaliť ako hmat, chuť, čuch a sluch otvárajú ďalšie dimenzie „nového pohľadu“ na seba, umenie či svet okolo nás.
Viac informácií na www.kmkt.sk

FRIDAY LINNER
– Eyes Open / Eyes Closed

10. 6. 2024, pondelok
14.00 – 17.00

Univerzitný tvorivý ateliér, ŠD Nitra, Slančíkovej 1

vstup zdarma