OTVORENÉ ARCHÍVY DIVADELNEJ NITRY

Asociácia Divadelná Nitra takmer tri desaťročia zhromažďuje dokumenty a materiály z rovnomenného medzinárodného festivalu, ale aj z iných svojich projektov. Takto vznikol „neformálny“ archív, ktorý nebol doteraz spracovaný tak, aby sa dal využiť pre študijnú alebo vedeckú činnosť. Preto asociácia pripravila projekt Otvorené archívyktorého cieľom je zmapovať existujúce dokumenty a artefakty, spracovať ich do databázy a ponúknuť odbornej verejnosti ako podklad pre reflexiu a ďalší odborný výskum.