V nedeľu 14. apríla 2019 zomrel v Bratislave Jaroslav Blaho, teatrológ, divadelný kritik, dramaturg a historik, významná a rešpektovaná osobnosť slovenského divadla, zvlášť opernej scény.
Jaroslav-Blaho (1942 – 2019)

Jaroslav Blaho bol po celý čas existencie Asociácie Divadelná Nitra jej členom. Patril k tým výnimočným osobnostiam (ako napríklad Milan Čorba, Martin Porubjak či Ladislav Ballek), ktoré prinášali Asociácii nielen svoje odborné skúsenosti, ale tvorili aj jej ideový pôdorys a keď bolo treba, boli aj morálnou oporou a istotou.

Slovensko prišlo o jednu z najvýraznejších individualít slovenského divadla, o jednu z najproduktívnejších autorít v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti.

A Asociácia Divadelná Nitra sa lúči s jedným zo svojich najvýznamnejších a najprajnejších členov. Česť jeho pamiatke!