Prvé stretnutie Diváckej programovej rady máme úspešne za sebou. 


V marci sa začali prvé aktivity pripravovaného medzinárodného projektu Be SpectACTive!, ktorého cieľom je, okrem iného, aj aktivizácia publika. Prvým z výsledkov projektu je vytvorenie Diváckej programovej rady, v ktorej má 30 Nitranov možnosť zapojiť sa do výberu programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2019.  Rôznorodá skupina zložená z obyvateľov mesta vo veku od 15 do 68 rokov vznikla na základe výzvy zverejnenej v polovici januára. Na jej členov čaká ešte 6 stretnutí, kde budú diskutovať o navrhovaných dielach so svojím koordinátorom, divadelným kritikom Mirom Zwiefelhoferom, s Radou kurátorov festivalu i s ďalšími odborníkmi.

Prvé stretnutie Diváckej programovej rady sa uskutočnilo 12. marca v budove Divadla Andreja Bagara. Členovia rady na ňom získali informácie spoza festivalovej scény od riaditeľky festivalu Dariny Károvej, oboznámili sa s projektom Be SpecACTive!  aj so svojimi úlohami a mali možnosť zoznámiť sa jednak medzi sebou, ale aj s členmi štábu.

Projekt Be SpectACTive! podporuje z verejných zdrojov EÚ – Kreatívna Európa a Fond na podporu umenia.